Adóbevallás: gyakori kérdések és válaszok

Március 31-ig kell elkészíteni az adóbevallásokat – az Új Szó ehhez ad hasznos tanácsokat a leggyakoribb kérdésekkel kapcsolatban.
Képarchívum - Peter Žákovič felvétele
1. Milyen iratokra van szükség az adóbevalláshoz? 
 
Az összes olyan dokumentum fénymásolatára, amellyel az adózó igazolni tudja az előző évre vonatkozó bérjövedelmét, a belőle levont adóelőlegeket, a nem pénzbeli bevétel alapján keletkezett adóhátralékot, a Szlovákiából és külföldről származó valamennyi bevételét.
 
Az adóbónusz érvényesítéséhez szükséges iratokra (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint ha a gyermek már közép- vagy főiskolára jár, szükség van az iskolalátogatásról szóló igazolásra). 
 
Ha készült éves adóelszámolás, mellékelni kell róla a másolatot, s ki kell egészíteni az arra vonatkozó adatokkal, hogy az adózó már rendezte-e az esetleges adóhátralékát, illetve az adótúlfizetést. 
 
 
2. Az adóbevallás azon részeit, amelyek rám nem vonatkoznak, elég üresen hagyni, vagy át kell húzni? 
 
Csak üresen kell hagyni, nem szabad összefirkálni. 
 
3. Rokkantsági nyugdíjat kapok – a 28. sorban ezt a bevételt is fel kell tüntetni? 
 
Az adómentes rész megítélése szempontjából a rokkantsági nyugdíjat nem kell figyelembe venni. Az A típusú adóbevallás 28. sorában az esetleges öregségi, korengedményes és a szolgálati öregségi járandóságok, illetve a külföldről származó hasonló nyugdíjak együttes összegét kell feltüntetni. 
 
4. Tavaly gyermekünk született. A feleségem májusig alkalmazottként dolgozott, utána anyasági szabadságra ment. Az adóbevallás 29. sorában a feleségem saját jövedelmeként mely bevételeket kell megadni? 
 
A házastársra vonatkozó adómentes rész érvényesítése céljából a feleség egész évi jövedelmét kell vizsgálni. Ebben az esetben a májusig folyósított alkalmazotti fizetést. 
 
5. Hogyan érvényesíthetem az adóbónuszt 5 gyerek esetében, ha az adóbevallásban csak 4 sor van 4 gyerek számára? 
 
Aki négynél több gyerek után akarja érvényesíteni az adóbónuszt, a kedvezménnyel az A típusú nyomtatvány IX. részében, illetve a B típusú nyomtatvány XIII. részében lehet élni – az adózó ide írja saját megjegyzéseit – vagyis beírja, hogy a IV. részben lévő táblázatot kiegészíti további sorral. 
 
6. Az adóbónuszt már érvényesítettem a munkaadómnál. Ezzel kapcsolatban a vonatkozó mellékleteteket csatolni kell? 
 
Ilyen esetben is ki kell tölteni az adóbevallás IV. részét, de a mellékleteket nem kell csatolni. 
 
7. Hogyan töltsem ki az adóbónuszra vonatozó IV. részt, ha a gyerek külföldi állampolgár, és nincs szlovákiai születési anyakönyvi száma? 
 
Szlovákiai születési szám nélküli, külföldi gyermek esetében a 30. sorban a születési anyakönyvi szám helyett a születési dátumot kell feltüntetni. 

Ajánló