Nehéz kiválasztani a legszebb tíz magyar szót. A játékosság kedvéért mégis próbálják meg lejegyezni az Önök által legszebbeknek tartottakat...

A tíz legszebb magyar szó

Az egyén nyelvi tudása, tapasztalata, az adott társadalmi közeg nagyban befolyásolja a szavak stílusértékének, hangulatának a meghatározását. Egyes szavakat szebbeknek érzünk másoknál.

BAUKO JÁNOS

Mind a hangalak, mind a jelentés szerepet játszik ebben. A legszebb szavak iránti elvárásunk lehet, hogy jó hangzással és pozitív jelentéstartalommal bírjanak. A szavak szépsége a nyelv esztétikai funkciójával is összefüggésbe hozható: ami szép, az esztétikummal rendelkezik.

Nehéz feladat kiválasztani az anyanyelvkincs tengernyi virágszála közül a legszebb tízet. Kosztolányi Dezső így ír erről 1933. november 19-én a Pesti Hírlapban: „Erre komolyan nem lehet felelni. Olyan, mintha azt kérdeznék tőlünk, hogy melyik a zongora legszebb hangja. Minden a hangok viszonyától és pillanatnyi lelkiállapotunktól függ. Ha azonban játéknak fogjuk föl a kérdést, akkor válaszolhatunk rá, játékosan.” Az édes anyanyelv szavai közül a következőket részesítette előnyben: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. Egyetértve Kosztolányi gondolataival, próbáljunk meg játszani nyelvünk szavaival!

A múlt század 60-as éveiben a Füles hetilap szintén öszszegyűjtötte a tíz legszebb magyar szót. A felmérésben 155 egyén vett részt, 492 szóra adták le szavazatukat. A gyöngyszemek közül a következőkre esett többségük választása: szerelem (43 szavazat), béke (42), szeretet (32), szabadság, szellő (27-27), édesanya, haza, szív (26-26), élet (24), csillag, tavasz (23-23).

Jómagam arra voltam kíváncsi, hogy mintegy 50 év elteltével milyen szavakra fognak voksolni a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar szakos hallgatói. A vizsgálatban 178 adatközlő vett részt (132 nő és 46 férfi). Mint mondották, a szavak kiválasztásában együttesen játszott szerepet a hangalak és a jelentés, de többnyire a jelentés döntött a szó lejegyzése mellett. A mentális lexikonból aktivált nyelvi elemek pozitív asszociációkat idéztek fel a hallgatókban. Kosztolányi szavaival élve: „Minden szó olyan, mint a hangvilla, megüt egy hangot, mi vele rezgünk, s akkor egyszerre zengeni kezdenek bennünk azok a titkos és tudattalan kísérőjelenségek is, melyek a fogalomhoz kapcsolódnak.”

A legszebb magyar szavak sorrendje így alakult: 1. szeretet (83 szavazat), 2. szerelem (79), 3. édesanya (58), 4. barátság (47), 5. béke (44), 6. anya (40), 7. boldogság (38), 8. család (29), 9. élet (28), 10. haza (25). Láthatjuk, hogy a 3. és 6. helyen álló szó ugyanazon fogalmat jelöli (az adatközlők az élőnyelvben az édesanya megszólítására az anya szót és becézett változatait – anci, anyu, anyuci, anyucika stb. – használják, a választékosabb édesanya az írott nyelvváltozatban jelenik meg elsősorban), és ha összegeznénk az elért szavazatokat (98), az első helyre kerülne.

Összehasonlítva a Füles hetilap által ismertetett legszebb tíz szóval, nálunk is az elsők közé került a szerelem, béke, szeretet, édesanya és haza. A szabadság, szív és csillag lexémák a gyűjtésünkben a második tízesben kaptak helyet: 11–12. gyermek, virág (24-24 szavazat), 13. csillag (22), 14–15. álom, szív (20-20), 16. gyöngy (19), 17–18. egészség, remény (16-16), 19. szabadság (15), 20–21. apa, otthon (14-14). A szellő 5 és a tavasz 4 szavazatot szerzett.

A nemek szerint apróbb eltérések voltak a legszebb tíz szó sorrendjében. A nők által leggyakrabban választott szavak közé került a szerelem (69), szeretet (62), édesanya (45), barátság (37), anya (32), béke (31), boldogság (30), család (22), élet, gyermek és virág (19-19). A férfinem képviselői az alábbi szavakra adták le a legtöbb szavazatot: szeretet (21), béke, édesanya (13-13), barátság, haza, szerelem (10- 10), élet (9), anya, boldogság (8-8), család, magyar (7-7). A férfiaknál az identitástudat erőteljesebben jelentkezik: a magyar 7, a magyarság 6 szavazatot kapott.

Az előzőkben említett szavak egyéb alakváltozatokban, illetve összetételekben is előfordultak: anyaföld, anyanyelv, barátok, csillagfény, csillagkép, csillagszemű, békesség, fagyöngy, gyerek, gyöngyvirág, hajnalcsillag, harangvirág, Magyarország, szeret, szeretlek, virágcsokor, virágnyelv, virágoskert, virágszál, virágszirom.

Összesen 509 különböző szót jegyeztek le az adatközlők. A szófajok közül a főnév dominál (477). A főnevek között 35 tulajdonnév* van: Ágota, Alföld, Bálint, Csallóköz, Csipkerózsika, Drágaságom, Egyetlenem, Emese, Fanni, Flóra, Föld, Gergely, Gergő, Gömör, Gyönyörűségem, Hortobágy, Isten, János, Jézus, Kedvesem, Kicsim, Levente, Lilla, Magyarország, Mátyás, Mókuska, Nyuszika, Orsolya, Picinyem, Pintyőke, Szívecském, Szívem, Tündér, Virág, Zsolt. A vizsgált szókincsben a további szófajok közül 16 ige (cseng, csillog, csobog, fénylik, hiányzol, kérem, kérlek, ragyog, serceg, simogat, szendereg, szeretlek, szundikál, szunnyad, vala, zeng), 9 melléknév (csillagszemű, eleven, gyönyörű, hűséges, káprázatos, kellemes, szelíd, tiszta, verőfényes), 4 főnév-melléknév (aranyos, édes, kedves, zöld), 2 melléknévi igenév (csobogó, tündöklő) és 1 határozószó (örökké) található.

Az összegyűjtött korpusz morfológiai vizsgálata azt mutatja, hogy a legnépesebb csoportot a motiválatlan lexémák alkotják (327): álom, angyal, báj, bor, csend, csók, dal, éj, fény, gyémánt, gyönyör, hajnal, hit, hon, kincs, könny, liliom, magyar, nyár, ősz, pillangó, rózsa, selyem, sugár, szív, tenger, tündér, tűz, vágy, vér, zöld stb. A motiváltak közül (182) a szóképzéssel keletkezettek száma a legnagyobb (108). A derivációs morfémák gyakorisági sorrendje így alakult (a szóalakzáró képzőt vettük figyelembe): -ség (17 szóban fordul elő) – békesség, bölcsesség, büszkeség, édesség, ékesség, elégedettség, emberiség, függetlenség, gyöngédség, hűség, kedvesség, műveltség, népiség, őszinteség, segítség, szépség, testvériség; -ság (16) – anyaság, barátság, bátorság, biztonság, boldogság, fiatalság, gazdagság, gondtalanság, házasság, igazság, magyarság, örökkévalóság, szabadság, tisztaság, vidámság, világosság; -ás (11) – ajándékozás, álmodozás, egybeolvadás, kirándulás, mosolygás, pillantás, simogatás, síugrás, száguldás, tudás, vallomás; -és (8) – egyetértés, becézgetés, megbecsülés, megértés, napsütés, ölelés, születés, teremtés; -g (7) – cseng, csillog, csobog, serceg, szendereg, ragyog, zeng; -s (7) – aranyos, csodálatos, hűséges, káprázatos, kedves, kellemes, verőfényes; -et (6) – becsület, élet, kikelet, művészet, szeretet, tisztelet; -at (4) – alkonyat, fuvallat, imádat, kapcsolat; -alom/-elem (3-3) – bizalom, izgalom, nyugalom, érzelem, győzelem, küzdelem; -ő (3) – cipőfűző, szitakötő, tündöklő; -cska/-cske (2-2) – árvácska, napocska, cipőcske, szívecske; -ka (2) – anyuka, Mókuska; -ű (2) – csillagszemű, gyönyörű.

A legszebb szavak közé 55 összetett lexéma került be: Alföld, anyaföld, anyanyelv, bíborvörös, cipőfűző, Csallóköz, csillagfény, csillagkép, csillagszemű, Csipkerózsika, édesanya, édesapa, égbolt, egybeolvadás, énekhang, fagyöngy, gyöngyvirág, hajnalcsillag, hajnalsugár, hangszer, harangvirág, harmatcsepp, holdfény, holdvilág, honfoglalás, hópehely, hovatartozás-tudat, kisbaba, kiscica, kisded, könnycsepp, Magyarország, mennybolt, mennyország, mézesmadzag, nagymama, nagyszülők, napfény, naplemente, napnyugta, napsugár, örökkévalóság, rózsabimbó, szitakötő, szülőföld, tubarózsa, üdvözlégy, verőfényes, visszhang, virágcsokor, virágnyelv, virágoskert, virágszál, virágszirom, zenebona.

Az anyanyelv szavai nagyon fontos szerepet játszanak mindannyiunk életében. Tamási Áront idézve: „A magyarságot […] nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó, nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.”

A magyar nyelvkincs gazdag tárházából nehéz kiválasztani a legszebb tíz szót. A játékosság kedvéért mégis próbálják meg lejegyezni az Önök által legszebbeknek tartott ereklyéket.

* Megemlíteném, hogy egy másik gyűjtésben a legszebb férfi és női keresztnevet kerestük. A Konstantin Egyetem 99 diákja vett részt a vizsgálatban. A legtöbb szavazatot az alábbi keresztnevek kapták: férfinevek – Attila (14), István (12), Balázs (10), Dávid, Tamás (9-9), Bálint, Bence, Gábor (8-8), András (7) stb., női nevek – Eszter (15), Csilla (12), Virág (11), Anna, Emese (10-10), Mária, Zsuzsanna (9-9), Gabriella (8), Katalin (7) stb.

Címkék 

Ajánló