KITEKINTŐ

...és jelképes sírhelye a nyitraújlaki temetőben (Köteles László felvétele)

Született Nyitraújlakon, 1901. március 14-én, meghalt Mírovban (Csehország), 1957. március 8-án. Régi nemesi családból származik, 1945-ig legjelentősebb parlamenti képviselője a csehszlovákiai magyarságnak.

A 20-as években kapcsolódott be a közéletbe, 1931-ben a Csehszlovák Köztársaság Magyar Népszövetségi Ligájának vezetője lett, majd 1932-ben a Országos Keresztényszocialista Párt elnöke. 1935-től a kassai választókerület parlamenti képviselője; önrendelkezési jogot, autonómiát követelt Szlovákiának és Kárpátaljának. Az 1936-ban megalakult Egyesült Magyar Párt ügyvezető elnöke; a trianoni békeszerződés igazságos revízióját követelte. Az 1. bécsi döntés után Szlovákiában maradt, megalapította a Magyar Pártot. Pozsonyban kiadta a Új Híreket, majd a Magyar Hírlapot; rendőri felügyelet alatt állt. Létrehozta Pozsonyban a Madách Könyvesházat.

Az önálló Szlovákiában az egyetlen parlamenti képviselő volt, aki 1942. május 15-én a zsidótörvények ellen szavazott. Indoklásnak a következőt hozta fel: „Midőn a szlovák parlament tagjává megválasztottak, az első ülésen fogadalmat tettünk, hogy mindig lelkiismeretesen fogjuk törvényhozói kötelességeinket teljesíteni. A zsidók kitelepítéséről szóló törvényjavaslat tartalmilag olyan, hogy azt semmiképpen sem tehetem magamévá, és nem szavazhatom meg. Legfiatalabb korom óta mindig zsidóellenes beállítottságú voltam, és az is fogok maradni, ami ellenben nem jelenti azt, hogy szavazatommal hozzájárulok egy olyan törvényhez, mely minden isteni és emberi jogot lábbal tipor.” (Kézirat, Országos Levéltár, K-63-1942/65).

Több száz lengyel, cseh, zsidó embernek segített a szökésben. A háború befejezése után Husák utasítására letartóztatták és a Szovjetunióba szállították (Ljubljanka – KGB-börtön). A szovjetek 1949-ben kiadták Csehszlovákiának, ahol még 1947-ben halálra ítélték – a fasizmussal való együttműködése címen. Elnöki kegyelemmel életfogytiglanra változtatták ítéletét; 1957. március 8-án a morvaországi Mírov börtönében meghalt. Hamvait nem adták ki családjának, egy prágai tömegsírban nyugszik.

Az orosz legfelső bíróság Göncz Árpád kérésére 1993-ban ügyét felülvizsgálta és Esterházyt rehabilitálta, de Csehországban és Szlovákiában még mindig háborús bűnös.

Címkék 

Ajánló