Az egészségturizmusé a jövő

ÖSSZEFOGLALÓ

Nyékvárkony. Április 11-én az egészségturizmusról és a munkaerő-mobilitásról rendeztek konferenciát öt ország részvételével Nyékvárkonyban, az Amade Château Kastélyszállóban az ECVET – Health Tourism határon átnyúló projekt alapján.

A jövőben Belgiumban vagy Olaszországban is könnyebben elhelyezkedhet egészségturizmus területén az a kozmetikus, aki a dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskolában végezte tanulmányait. Az iskola ugyanis részt vesz az Európai Unió által támogatott programban, amelynek fő célja a szakképzési rendszer átalakítása, a munkaerő-piaci mobilitás elősegítése. „A pályázatban négy magyarországi, egy romániai, egy belga és egy olasz partnerrel veszünk részt. Szakközépiskolánk a kozmetikus szakmára fókuszált, mivel Szlovákiában és Magyarországon is felfelé ível az egészségturizmus. Szeretnénk, ha az iskolánkban végzett kozmetikusok az Európai Unió tagállamaiban is érvényesülnének” – mondta Molnár Ilona, a szakközépiskola igazgatónője.

Az ECVET – Európai Szakoktatási és Szakképzési Keretrendszer – létrehozását az európai tanulási és munkaerő-piaci mobilitás elősegítéséért szavazta meg az Európai Parlament. Az ECVET – Health Tourism projekt célja olyan szakoktatási és szakképzési keretrendszer kialakítása, amely megkönnyíti a foglalkoztatottak határon átnyúló mobilitását és a külföldön megszerzett szakképesítés elismertetését.

Az a projekt, amelyben a dunaszerdahelyi szakközépiskola is részt vesz, az egészségturizmusra fókuszál. Célja az egészségturizmus területén működő szakképzés átláthatóbbá és átjárhatóbbá tétele, a formális, nem formális és informális tanulási módok megismerése, hitelesítése, a megszerzett szakképesítések kölcsönös elismerése a partnerországokban és az EU tagállamaiban. A turizmus az egyik legfontosabb gazdasági ágazat Magyarországon, Szlovákiában és Európában, sok embernek ad munkát.

A konferencia szervezői szerint a találkozó lehetőséget nyújt a szakoktatás-szolgáltatóknak, közintézményeknek, munkaadóknak és az érintett szektor egyéb szolgáltatóinak, hogy megosszák tapasztalataikat, véleményüket. A konferencián megállapították, hogy az Európai Unió egyes tagországaiban működő eltérő szakképzési rendszerek akadályozzák a mobilitást, ezért szükséges kidolgozni egységes keretrendszert.

A projekt résztvevői az egészségturizmus területén kozmetikus, fitnesz-wellness-asszisztens, egészségturisztikai szervező és értékesítő képzéseket határoztak meg, és az elmúlt másfél évben kidolgozták a képzés kereteit. A tanterveket egy következő projektben határozzák meg. Molnár Ilona igazgatónő hangsúlyozta, az a cél, hogy ha valaki elvégzi náluk a kozmetikus szakot, a projektben részt vevő országokban elfogadják a képesítését, könnyebben kapjon munkát a szakterületén. A projekt résztvevői azt várják, hogy az itt elért eredmények növelni fogják az egészségturisztikai szakemberek mobilizációját. (szcs)

Címkék 

Ajánló