Napilap | Interjú

2017. január 28., szombat 17:00

Nyomtatott betűkkel le tudják írni a nevüket és tőmondatokban képesek kommunikálni a tanító nénivel. Ennyire tanultak meg szlovákul az iraki asszír menekültek gyermekei közel egy év alatt.

A latin ábécével máig sem voltak képesek megküzdeni, és az írott betűkre sem áll rá a kezük…

2017. január 28., szombat 17:00

2015 decemberében érkeztek Irakból, a katolikus egyház szervezésében.

Keresztény asszír családokból válogatták őket.

149-en érkeztek, 62-en azóta hazatértek…

2017. január 7., szombat 17:00

Második prózai rendezésére készül Szabó István, a Mephisto Oscar-díjas alko-tója. Először 2000 márciu-sában, a Madách Színházban dolgozott. Ott vitte színre Müller Péter Lugosi – A vámpír árnyéka című darabját…

2016. november 11., péntek 17:00

Hamarosan két központi fórumon is téma lesz az itteni magyar oktatásügy: a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciáján Érsekújvárott, továbbá a széles körű társadalmi részvétel igényével Dunaszerdahelyre meghirdetett szlovákiai magyar–magyar párbeszéd egyik fő programpontjaként.

E joggal felkarolt kérdéskör néhány súlypontjáról a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) 2014 tavasza óta hivatalban levő elnökével, Jókai Tiborral beszélgettünk.

Elnök úr, a középkori latin mondás szerint: akit az istenek gyűlöltek, azt pedagógussá tették…

2016. november 4., péntek 17:00

A Brüsszelben kapott kitüntetés, az Európai Polgári díj átvétele és röviddel soros tisztújító közgyűlése után merre tart a Csemadok? Mire helyezi a hangsúlyokat a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség régi-új elnöke? Bárdos Gyulát kérdeztük.

Mi a hatvanhét éve fennálló Csemadok feladata ma?

Folytatni azt a közel hét évtizedes hagyományt, amellyel nemcsak a tradícióinkat tiszteljük, hanem a jelenben is hűek maradunk anyanyelvünkhöz, illetve aktívan tudjuk megélni és megvalósítani a felvidéki magyar kultúrát. Ebben a mai változó, felgyorsult, újszerű és vonzó munkamódszereket igénylő világban is…

2016. október 28., péntek 17:00

Az Új Szónak az 1956-os ma-gyar forradalom és szabadság-harc idején betöltött szerepé-ről közölt tartalmas anyagok ösztönöztek arra, hogy kuta-kodjak emlékezetemben: mi-ként élnek bennem a tizenkét dicsőséges nap és a tragikus vég emlékei, milyen volt környezetemben e páratlan történelmi esemény utóélete.

Tízéves múltam 1956 őszén és többi kisdiákhoz hasonlóan zakatoltam az énekórákon (Egy a jelszónk: tartós béke), csasztuskákat daloltunk különböző ünnepségeken (Egy emberként szavazzunk a pártra). Akkortájt már egyre gyakrabban ültem bőrdíszművesnek kitanult, de a földműves-szövetkezetbe száműzött, lószerszámok javítgatásával foglalatoskodó apám mellé…

2016. október 28., péntek 17:00

FABÓ TIBOR (1964) Jászai Mari-díjas, életműdíjjal is kitüntetett színművész, Rozsnyón született, alapiskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. Színészi pályafutását 1982-ben a Magyar Területi Színház komáromi együttesében kezdte, 1986 és 1989 között a MATESZ kassai Thália Színpadának tagja. 1990-től 2001-ig az akkor már önálló Kassai Thália Színház tagja, ahol nemcsak színész, hanem művészeti vezető és 1995-től 1999-ig igazgató is…

2016. október 28., péntek 17:00

Számtalan (fő)szerep után, ötvenkét évesen is konzek- vens, még munkál benne kurázsi és kitartó erő. Kerüli viszont a premierek utáni nyüzsgést, mert úgy érzi, sok bennük a színlelt barátság. Számára az őszinte szavak a hitelt érdemlők…

2016. október 21., péntek 17:00

Komárom. Tizedik alkalommal rendezik meg Komáromban a város neves szülöttéről elnevezett Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny döntőjét.

A már lezajlott nemzeti selejtezők után a középdöntőre szombaton kerül sor a Komáromi Városi Művelődési Központban, vasárnap pedig ugyanott lesz a nemzetközi operettverseny döntője is…

2016. október 21., péntek 17:00

Pozsony. A szlovák kulturális minisztérium Sznf téri kiállítótermében (Dvorana) nyitották meg tegnap az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett 1956 – A szabadságért és a függetlenségért című kiállítást…

2016. október 21., péntek 17:00

Mészáros Sándor, a Pesti Kalligram Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. eddigi főszerkesztője szerdán a Facebookon jelentette be, hogy többségi tulajdonosként átvette a kiadó ügyvezetését Szigeti Lászlótól. Megpró-báltunk utánajárni, mit jelent ez a szlovákiai magyar könyvkiadás szempontjából…

2016. október 21., péntek 17:00

SZESZTAY ÁDÁM (1971) Budapesten született magyar–lengyel családban. Gimnazistaként egyfajta „iskolai nemzetpolitika” jegyében kapcsolatot épített egy komáromi és egy beregszászi osztállyal. 1989…

2016. október 21., péntek 17:00

Mádl Ferenc korábbi magyar államfő 2004-ben kijelen- tette, hogy 1956-ban az volt az európai történelem, ami akkor Magyarországon tör- tént. A forradalmat támogatva mi zajlott a környező országok magyarságának szélesebb köreiben? Szesztay Ádám történészt és diplomatát kérdeztük.

Régiónk magyarsága csupán érzelmekben vagy nyílt kiállásban is egybetartozónak érezte magát ’56 őszének magyarországi eseményeivel?

A Kárpát-medence számos pontján voltak az október 23-án fellángolt forradalommal rokonszenvező, tettekben is megnyilvánuló megmozdulások…

2016. október 14., péntek 17:00

SZALÓ CSABA (1968) Érsekújvárott született, Komáromban érettségizett, majd Brünnben és Manchesterben végezte tanulmányait. A brünni Masaryk Egyetem szociológia tanszékének docense és tanszékvezetője. A transznacionális migráció című kötete 2007-ben jelent meg, további, társadalomelmélettel és kulturális emlékezettel foglalkozó tanulmányait csehül és angolul adták ki…

2016. október 14., péntek 17:00

A visegrádi négyek tagorszá- gait – fennen hirdetett érték- rendjük szerint – a mások iránt nyitott keresztény és vendégszerető nemzetek lakják. Napjaink intoleranciája viszont az arrogancia csapdahelyzete. Átlépjük-e saját árnyékunkat? Szaló Csaba szociológussal beszélgettünk…

2016. október 7., péntek 17:00

Szeptemberben volt 75 éve, hogy a Tiso-rezsim meghozta az elhíresült zsidó kódexet. A sors fintora, hogy az évfor- duló előtt nem sokkal, 2016 márciusában az újfasiszta Mi Szlovákiánk Néppárt bejutott az SZK Nemzeti Tanácsába. A múltat, illetve annak mai árnyalatait Lang Tamással, a pozsonyi Holokauszt Doku- mentációs Központ kurató- riumi tagjával boncolgattuk…

2016. október 7., péntek 17:00

LANG TAMÁS 1942-ben Budapesten született. Érsekújvárott érettségizett, a brünni és a prágai Műszaki Egyetemen 1964-ben, majd a pozsonyi Közgazdasági Egyetemen 1968-ban szerzett diplomát. Tudományos fokozatát a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen védte meg, és 1990-ig itt is tanított…

2016. szeptember 30., péntek 17:00

Az EU-tagországokban 2005 és 2012 között készült adatgyűjtés összesítésének tükrében hazánkban szembeszökően gyenge a nők társadalmi érvényesülése, megbecsültsége. A témában Bolemant Lillával, a Phoenix Polgári Társulás elnökével igyekeztünk mélyebbre ásni.

A Phoenix, tehát a nők és a gyermekek jogaival foglalkozó civil szervezet nézőpontjából vizsgálva Szlovákiában társadalompolitikailag mennyire fontos szempont az esélyegyenlőség?

Inkább talán úgy kellene feltenni a kérdést, hogy nálunk kinek fontos ez egyáltalán; ki veszi észre, hogy ezen a területen számos gond mutatkozik…

2016. szeptember 23., péntek 17:00

MIROSLAV KUSÝ a politológiai tudományok emeritus professzora. A kommunista rezsim eltanácsolta a Komenský Egyetem tanári karából, a Charta ’77 tagjaként bebörtönözték. 1989 után miniszter, majd Václav Havel elnök szlovákiai kancellárja…

2016. szeptember 23., péntek 17:00

Miroslav Kusý (85) a politológiai tudományok oktatásának megalapozója és doyenje hazánkban. Személye ellen a mečiari éra lejárató kampányt indított, de Robert Fico első, majd 2012 utáni második kormánya sem tartott különösebb igényt a véleményére.

Most, fél évvel az újabb, összetételében eléggé meglepő Fico-kormány hatalomra kerülése után, miként látja: ez a kabinet is az indulatoknak való behódolással, vagy a szolid közép keretében kormányozza az országot? És a parlamenti ellenzéknek politikusai vagy inkább csak aktivistái vannak?

Professzor úr, 2016 kora őszén Szlovákiát ön továbbra is erősen megosztott országnak tartja?

Igen, bár ez a helyzet lényegében már a ’89-es rendszerváltás óta fennáll…

Oldalak