Közélet
Gabriela Matečná  - TASR-felvétel

Jelezze, ha igényt tart a csereföldjére

ÚJ SZÓ ONLINE

2017. december 16. 07:59

Pozsony | Az 1990-es évek elejétől több mint 100 ezren jutottak átmeneti időszakra pótföldekhez a szétaprózott, főként a szövetkezetek által megművelt földjeik helyett. Ha jövő február végéig nem jelzik, hogy továbbra is használni szeretnék ezeket a földeket, elveszíthetik azokat.

A földművelésügyi tárca szerint azoknak, akik a cserébe kapott földet (szlovákul pozemok do náhradného užívania) továbbra is használni szeretnék, ezt legkésőbb 2018. február 28-ig kell jelezniük. Ellenkező esetben nem hosszabbítják meg a velük kötött szerződést. „A csereföldeket használó érdeklődőknek (náhradní užívatelia pozemkov) a földhasználattal kapcsolatos javaslatukat a helyileg illetékes járási hivatalban kell bejelenteniük. Természetesen teljesíteniük kell a törvényileg megszabott feltételeket. Ha 2018. február 28-ig nem terjesztik be az igényüket, nem élhetnek tovább a földhasználati lehetőséggel, mivel 2018. december 31-én lejár a földhasználattal kapcsolatos valamennyi korábbi döntés” – nyilatkozta Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter.

A február végéig benyújtandó javaslatban a kérelmezőnek meg kell neveznie a kataszteri területet, az eddigi döntést a csereföld használatáról, valamint az általa ismert további adatokat a cserefölddel kapcsolatban. „A kérelmezőnek öt feltételt kell teljesítenie. Az indítványozó az a személy, aki a múltban hozzájutott a csereföldhöz, nem pedig annak örököse vagy jogi képviselője. Az eddigi döntésnek a cserefölddel kapcsolatban most is érvényesnek kell lennie. Az indítványozó tulajdonában van a meghatározott kataszteren belül olyan kiterjedésű mezőgazdasági földterület, amelyre nincs bérleti szerződése. A további feltétel, hogy a csereföldterület térben azonosítható. S végül a csereföld azonos az egyszerűsített elosztási tervvel” – mondta Andrej Vašek, a földműve-lésügyi tárca osztályvezetője.

A múlt század kilencvenes éveitől több mint 100 ezer lakos jutott csereföldhöz, 1991-től 2007-ig 341 ezer hektárnyi földet osztottak szét. A legtöbbet a Lévai, a Dunaszerdahelyi, a Tőketerebesi, a Galántai, a Komáromi és a Rimaszombati járásban. (sb)

Önnek ajánljuk