Egészség
Illusztrációs felvétel - Shutterstock-felvétel

Így úszhatjuk meg a zöld hályogot

ÚJ SZÓ ONLINE

2018. március 12. 17:31

Az emberek többsége rendszerint már csak akkor tudatosítja, hogy baj van a szemével, amikor megromlott a látása. Pedig a rendszeres szűrővizsgálattal több szembetegséget is el lehetne kerülni, vagy legalább lassítani a kóros folyamatot. Ilyen szembetegség a glaukóma, vagyis a zöld hályog, amely a látóideg visszafordíthatatlan károsodásával jár.Tudni kell, hogy ez az az ideg, amely képtelen a regenerálódásra.

Tegnap kezdődött és március 17-éig tart a glaukóma elleni vi­lághét. Az elkövet­kező napokban Po­zsonyban, Kassán és Eperjesen bizonyos bevásárlóközpontokban ingyen meg lehet mérettetni a szemnyomást. 

Sokat elárul a szemnyomás 

A szemnyomást jelzi, ha baj van ezzel a fontos érzékszervünkkel. Sok mindenre lehet következtetni belőle. A tavalyi világhéten össze­sen 1 300 ember mérettette meg a szemnyomását, és 10 százalék volt azoknak az aránya, akiknek a nor­málisnál magasabb értéket mér­tek. Ha korán elkezdik a kezelést, elkerülhetik vagy megállíthatják a látóideg károsodását. 

Annak ellenére hogy ma már több hatásos gyógyszer létezik a glaukó­más betegek kezelésére, sajnos nagy részük nem veszi komolyan a terápiát. Mivel nincs panaszuk, azt hiszik, hogy nem történhet komolyabb baj, s csak akkor ke­rülnek orvoshoz, amikor a károso­dás súlyos, már visszafordíthatat­lan. „A krónikus betegségek keze­lését tekintve elég gyenge a fegye­lem, főleg akkor, amikor fájdalmatlan és tünetmentes be­tegségről van szó. Ez vonatkozik a zöld hályogra is. Ráadásul egyet­len beteg sem vallja be, hogy nem használja a szemcseppeket. Pedig csak azokat tudjuk gyógyítani, akik betartják az orvos utasításait” – magyarázta dr. Erika Vodrážková, a Szlovák Glaukóma Társaság elnöke. „Igyekszünk a beteget tájékoztatni, felkészíteni, megkérdezzük, mit a tud a glau­kómáról, igyekszünk kinyomozni, hányszor hagyta ki a cseppeket. Azt szeretnénk, ha a rendszeres el­lenőrzést és a kezelést nem vennék félvállra” – tette hozzá. 
 

2018. február 19. 17:40

Rákkeltő anyagot találtak az importált mogyoróban és pisztáciában

A fegyelemhiány rontja a kilátásokat 

A nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy a betegek kéthar­mada nem használja a cseppeket, nagy részük ki sem váltja őket. A látás lassan, fokozatosan romlik, ezért nem nagyon zavarja őket, ha időnként kihagyják a cseppe­ket. Általában azért „felejtik” el, mert a mellékhatásokat tartják szem előtt, nem tudnak megfele­lően a szembe cseppenteni, drá­gának tartják a kezelést, türel­metlenek, vagy egyszerűen meg­feledkeznek a kezelésről. Ám ha elhanyagolják a kezelést, fokoza­tosan romlik a látásuk, megva­kulnak, rokkanttá válnak. 

A zöld hályog azon szembetegségek gyűjtőfogalma, amely az emelkedett szemnyomás révén a látóideget ká­rosítja. Ha nem derül rá fény, és nem kap megfelelő kezelést a beteg, a látószög beszűkül és csőlátás alakul ki. A végső stádium a teljes vakság, ami a zöld hályog második leggya­koribb következménye. A népesség 2 százalékát érinti. Alattomossága abban rejlik, hogy az emberek több­sége egyáltalán nem sejti, hogy ez őket is fenyegeti. Már csak akkor kerülnek orvoshoz, amikor a látás visszafordíthatatlanul károsodott. Az annyira elhanyagolt szemnyo­más-ellenőrzés nagymértékben hat a betegség későbbi alakulására. „A tonométerrel végzett kivizsgálás rö­vid ideig tart és fájdalmatlan. Lé­nyege, hogy a szembe levegőt fúj­nak.” Negyven év felett hároméven­ként ajánlott a szemnyomásmérés, de a veszélyeztetetteknek gyakrab­ban. A glaukóma elleni világhét alkalmából a szemnyomásmérés ideális lehetőség arra, hogy az ér­deklődők ellenőriztessék látásukat anélkül, hogy szemorvoshoz men­nének. A szemnyomás ingyenes mérésének harmonogramját a www.mojeoko.sk honlapon talál­ják meg. (kovács) 
 

» Távirati stílusban

- a zöld hályognak két formája van: zárt és nyi­tott szögű zöld hályog 
- teljesen meggyógyítani nem lehet 
- a csecsemőtől az ag­gastyánig bárkinél kiala­kulhat 
- ha a családban előfor­dult, a kockázat a ki­lencszeresére nő 
- kockázati tényezők: ma­gas szemnyomás, életkor, érbetegség, cukorbeteg­ség, magas vérnyomás, súlyos szemgyulladás vagy -baleset, kortikoszteroid használa­ta, rövidlátás, 0,5 mm-nél vékonyabb szaruhártya 
- sajnos a zöld hályogban szenvedő betegek kö­rülbelül 10 százaléka a kezelés ellenére is elve­szíti látását. 
 

» Mit kérdezzen az orvostól?

- Számolnia kell azzal, hogy a szemorvos heten­te, havonta ellenőrzi a szemnyomást, amíg az nem normalizálódik. De ezután is kell ellenőrzésre járnia – évente többször. 
- Hajtsa végre az orvos utasításait, mert a gyógyszerek sem segí­tenek, ha nem hallgat a szakemberre. 
- Minden felől érdeklőd­jön: a kezelésről, az eredményekről, a mel­lékhatásokról. Ha a java­solt kezelés nem megfe­lelő, mondja meg az or­vosnak, hogy keressen valami megfelelőbbet. 

» A megelőzés fontossága

Dr. Erika Vodrážková szerint a megelőzésben nagy sze­repet játszik az egészséges életmód, elsősorban a do­hányzás abbahagyása és a rendszeres szemészeti el­lenőrzés. Főleg azokat fe­nyegeti a zöld hályog, akik rövidlátók, akiknek vérnyo­másuk alsó értéke alacsony, vékony a szaruhártyájuk, magas a szemnyomásuk. Újabban a veszélyeztetettek csoportjába tartoznak azok is, akiknek lézeres szemkor­rekciót végeztek.
 

Önnek ajánljuk