Jövőbeni eseményeket látott, egyesek szerint a morfium is segítségére volt

Vízzel teli üveggömbbe bámult

Jóslási módszere állítólag igen egyszerű volt. Egy hosszú nap után, amikor fáradtan megtért otthonába, leült sárgaréz állványra helyezett, vízzel teli üveggömbje elé és addig révedt vadul a gömbbe, amíg meg nem szállta az ihlet. Ilyenkor jövőbeni eseményeket látott és hallott.

Jóslási módszere állítólag igen egyszerű volt. Egy hosszú nap után, amikor fáradtan megtért otthonába, leült sárgaréz állványra helyezett, vízzel teli üveggömbje elé és addig révedt vadul a gömbbe, amíg meg nem szállta az ihlet. Ilyenkor jövőbeni eseményeket látott és hallott.

Egyesek szerint a morfium is segítségére volt, míg mások szerint módszerét a 4. századi Platón-hívő, Iamblichus könyvéből (Egyiptomiak rejtélye) vette, amely jóslásokhoz valamilyen tükröződő felületbe (tükör, víz, vér, bor) bámulást javasol.

A könyv 1547-ben jelent meg és egyesek szerint Nostradamus bizonyosan olvasta. Igen hatékony módszerét (942 próféciát tudhat magáénak) innen vette. Hasonló módszert követnek a cigány javasasszonyok is.

Nostradamus jóslatait, melyek egészen a 3797-es esztendőig követik az eseményeket, 1550-tól kezdte el feljegyezni és először 1555-ben tette közzé. Minden jóslatát négysoros rímbe szedte. 100 ilyen négysoros versike alkotta a 10 centúria mindegyikét kivéve a 7.-et amely 42 verset tartalmaz. A boszorkányság vádjának elkerülése végett jóslatait rejtjelezte: francia, olasz, provanszál, görög és latin szavak keverékét használva és az időrendet összekutyulva.

Jóslatai azóta is nagy port vernek fel. Jövendöléseit csak utólag lehet értelmezni: azok a kísérletek, amelyek próféciáiból a jövőt előre szerették volna megjósolni, mind megbuktak. Neveket és dátumokat is tartalmazó jövendölései közül 103 biztosan téves. A „melléfogások“ közé sorolható az a jóslat, hogy „Napóleon a XIX. század elején megszállja Angliát és hosszú ideig uralkodik a szigetországban“. További tévedései: az 1988-as földrengés, az 1994-re jövendölt III. világháború és az egyesek által világvégeként értelmezett jövendölés, mely 1999-re tette a világégés időpontját.

A homályos megfogalmazása, rejtjelezéssel súlyosbítva igencsak megnehezíti az értelmezést és lehetővé teszi számunkra, hogy azt olvassunk bele, amit mi szeretnénk. Vajon beteljesült jóslatai csak a mi fantáziánk szüleményei, belemagyarázások, vagy a valóság?

Győződjenek meg róla saját maguk.

Jóslatai közül legismertebb a Hitler-jövendölés. Ebben Hitler neve helyett Hister szerepel. Ezt 1930 előttig Isterrel a Duna latin nevével hozták összefüggésbe, míg az 1930-as évek elején Goebbels fel nem hívta a próféciára Hitler figyelmét Hitler nevével beazonosítva a Hister nevet. A jóslatot, mivel szomorú véget jósolt Hitlernek meghamísították, és propaganda célokra használták: Németországnak diadalmenetet ígérő, hamis próféciákat tartalmazó röplapokat szórtak Franciaország és Belgium szerte. ĺme az eredeti prófécia:

„Éhségtől dühödt vadállatok fognak átúszni a folyókon/ a csatatér nagyobb része Hister ellen lesz,/ vasketrecben vonszolják a nagy embert, míg/ Németország gyermeke semmit sem tart tiszteletben.” (II. 24)

A II. 54-es jóslat viszont már egyértelmű utalást tesz az 1666-os Londoni nagy tűzvészre: „Igazak vérét követeli majd a londoni tűz,/ amelynek háromszor húsz, meg hat lesz/ az esztendeje.”

Nostradamus szintén megjósolta Napóleon sorsát: „Közel Itáliához születik egy császár,/ aki nagyon sokba fog kerülni a Biroda-lomnak,/ egy parányi területen lévő kis hely közepén/ le fogja tenni jogarát.”

A III. 96-os négysoros így szól:

„A fassanói vezér torkát átvágja/ a vérebet és agarat nevelő férfi,/ a tettet akkor követik el a tarpeji szikla hívei, / amikor Szaturnusz az Oroszlánba fordul/ február 13. napján.” A fassanoi herceget 1820 febr. 13-án agyonszúrta egy istállói alkalmazott. A gyilkos köztársaságpárti volt, erre utalhat a hivatkozás a tarpeji sziklára, ahonnan a köztársasági Rómában lehajították a bűnösöket.

És végül hogyan is hangzik az eredeti, a VI. 97. számú prófécia, amelyet ma a 2001-es szeptember 11-ei terrortámadással azonosítanak?

„A nagy víz másik oldalán/ alászáll két nagy madár,/ a királynő kinek keze tüzet tart/ trónja vízből emelkedik,/ s látja amint a két ördögi torony leomlik“.

A próféta megjósolta állítólag az amerikai függetlenségi és polgárháborút, az angliai monarchia történetét, Abraham Lincoln, J. F. Kennedy meggyilkolását, vala-mint Komeini ajatollah sikerét Iránban. Ugyancsak előre látta a légi közlekedést (nem kunszt: Leonardo da Vinci ebben még meg is előzte), és az űrutazást valamint a Holdra szállást is megjövendölte.

Nostradamus utolsó jóslatát állítólag halálos ágyán orvosával közölte, aki a „Holnapi viszontlátásra!” mondattal búcsúzott el tőle, mire a jövendőmondó így felelt: „Mire felkel a Nap engem már nem talál itt élve.” (-it)

Nostradamus azt jósolta:

A Föld egészen Kr. u. 3797. évig túléli a megpróbáltatásokat. Az éghajlatban változás fog bekövetkezni: „az esőkből kevesebb lesz, tűz pedig lesz bőven, és tüzes lövedékek hullanak alá az égből olyan menynyiségben, hogy semmi sem tud majd elmenekülni a holocaustból.”

Ajánló