JOGI TANÁCS

Örökség jogalap nélkül

Nagyapám és nővére, Erzsébet közösen örököltek gyermektelen testvérük után különböző ingatlanokat. A hagyatéki végzés szerint a mezőgazdasági földeket kizárólag csak Erzsébet örökölte meg azzal, hogy amennyiben eladja azokat, köteles a testvérének az ebből befolyt összeg felét kifizetni.

Nagyapám és nővére, Erzsébet közösen örököltek gyermektelen testvérük után különböző ingatlanokat. A hagyatéki végzés szerint a mezőgazdasági földeket kizárólag csak Erzsébet örökölte meg azzal, hogy amennyiben eladja azokat, köteles a testvérének az ebből befolyt összeg felét kifizetni. Már mindketten meghaltak és Erzsébet örökösei pedig most készülnek eladni a szóban forgó földeket. Azt szeretném tudni mint nagyapám örököse, jogosult vagyok-e kérni tőlük a haszon felét azon az alapon, hogy a kifizetési kötelezettség vonatkozik Erzsébet örököseire is a nagypapa örököseivel szemben.

Jelige: Jóhiszeműség

A levélhez mellékelt 1970-ből származó, meglehetősen pontatlan és kaotikus hagyatéki végzés értelmében a két örökös közül a mezőgazdasági földeket kizárólag Erzsébet örökölte meg. Annak fejében, hogy a másik örökös lemondott a saját részéről az ő javára, Erzsébet kötelezte magát arra, hogy amennyiben valamiféle haszna származik ebből a földterületből, annak felét kifizeti neki. Ez a kifizetési kötelezettség vonatkozott a föld eladásából vagy bérbeadásából származó jövedelemre. Mivel addig az ideig, amíg a jogosult és a köteles személy élt, a föld nem cserélt gazdát és tételezzük fel, hogy bérleti díjat sem fizettek utána, Erzsébet nem volt köteles a testvérének fizetni, és így halála pillanatában nem volt a testvérének vele szemben konkrét anyagi követelése. Ebből az okból kifolyólag a jogosult személynek, a testvérének nem volt lehetősége arra, hogy a hagyatéki eljárás során Erzsébet örököseivel szemben bármiféle anyagi követeléssel lépjen fel. Álláspontom szerint az örökösök a szóban forgó földeket megörökölték ugyan, de az Erzsébet által vállalt kifizetési kötelezettség nem szállt át rájuk. Csak abban az esetben lennének kötelesek fizetni, amennyiben Erzsébet még életében eladta volna a földeket.

Ugyanakkor szintén problémás az is, hogy ki jogosult bármit is követelni Erzsébet örököseitől. Az eredeti jogosult halála után az ő követeléseivel a jogos örökösök csak abban az esetben léphetnek fel, ha az érintett utáni hagyatéki végzés szerint megörökölték azt. A majdani eladás esetén való kifizetés egy olyan meghatározatlan jog, ami nem örökölhető meg. Itt is érvényes, hogy csak a konkrét anyagi követelést örökölhették volna meg a hozzátartozók. Morális szempontok szerint fennáll ugyan a kifizetési kötelezettség, de hivatalos úton nincs rá esély, hogy sikeresen követeljenek bármit is Erzsébet örököseitől.

Gulyás Éva ügyvéd

Címkék 

Ajánló