OTTHONUNK A NYELV

Szeriózis, szeriózus, szeriőz

Köztudott, hogy a szlovákban több a közhasználatú nemzetközi vándorszó, mint a magyarban, gondoljunk a polícia, faktúra, univerzita, inventúra, prezident stb. szavakra, amelyek megfelelői a mai magyar nyelvben belső keletkezésű szavak: rendőrség, számla, egyetem, leltár, elnök.

Köztudott, hogy a szlovákban több a közhasználatú nemzetközi vándorszó, mint a magyarban, gondoljunk a polícia, faktúra, univerzita, inventúra, prezident stb. szavakra, amelyek megfelelői a mai magyar nyelvben belső keletkezésű szavak: rendőrség, számla, egyetem, leltár, elnök. Más esetekben viszont az idegen szó ugyanabban a formában vagy más alakváltozatban mindkét nyelvben megszokott, pl. koncentrácia – koncentráció, monológ – monológ, magnetofón – magnetofon, devalvovať – devalvál. A szlovákiai magyarok számára ebből adódóan sokszor nehéz eldönteni, hogy egy szlovákul olvasott, hallott idegen szó hasonló kontextusban Magyarországon használatos-e. Természetes tehát, hogy szlovákiai magyar szövegekben olyan idegen eredetű szavak is kimutathatók, amelyekre mai magyarországi forrásból nincs adat, illetve mi egyes idegen szavakat a kodifikált formától eltérő formában és jelentésben használunk.

A vázolt szempontból érdekesek a címbeli szeriózus, szeriózis, szeriőz szavak, amelyek a szlovák seriózny melléknév megfelelőjének tekinthető magyar lexéma alakváltozatai. Az első kettő – szeriózus, szeriózis – inkább a szlovákiai magyar beszélt nyelvre jellemző, írásban is főként a „laikus“ beszélők szövegeiben fordul elő, így apróhirdetésekben vagy internetes fórumokon: „Szeriózis redőny üzletkötőt keresek külföldi munkára”; „Félnapos bejárónői munkát vállalok Érsekújvárott szeriózis családnál”; „Londonban élő szlovák család szeriózis házvezetőnőt keres”. Az Új Szó internetes fórumáról származnak az alábbi idézetek: „Remélem, az EU-csatlakozás után némelyik szeriózus magyar napilap, […], létrehoz egy felvidéki verziót”; „[…] ha az Új Szó meghívna párat az esélyes, szeriózus elnökjelöltek közül […]”. Végül egy fordításos példa: „Hogy szeriózus volt-e az ilyen fordulat, mindenki döntse el saját maga” – idézte egy szlovák klubelnök szavait napilapunk. A szeriózus, szeriózis változatok nyilván analógiás úton, a szlovák seriózny (serióz+ny › szerióz+us/is) „magyarításaként” jöttek létre. Erre utal az, hogy mai magyarországi szövegből csak a német seriös átvételével kialakult szeriőz formára vannak példák. E változat egyébként a mi sajtónkban is felbukkan, pl.: „Egy szeriőznek tűnő ügynökség, […], leple alatt toborozták a lányokat hostessi munkára.”

A példák alapján úgy tűnik, hogy a szlovákiai magyar és a magyarországi nyelvhasználat más tekintetben is különbözik kissé egymástól. A szlovák seriózny és a magyar szeriőz jelentését szótáraink szinte ugyanazokkal a szavakkal írják körül: komoly, tekintélyes, megbízható, szolid, illetve komoly, fontos, megbízható. A felsorolt szavakat szótáraink egymás szinonimáiként tüntetik fel, ennek ellenére jelentésük nem fedi egymást, s ez mutatkozik meg a szlovákiai magyar és a magyarországi szóhasználat eltéréseiben. A szlovákiai magyar szeriózus/szeriózis általában személyhez kapcsolódóan olyan szövegkörnyezetekben fordul elő, ahol a ’megbízható’ jelentéselem a domináns. A szeriőz magyarországi előfordulásaiban viszont más elemek lépnek előtérbe. ĺgy figyelemre méltó, hogy e melléknév leggyakrabban a sajtó, média, lap(ok) jelzőjeként fordul elő, valószínűleg az angol serious media hatására. Ilyenkor a jelentése ’tekintélyes, komoly, igényes’ (szemben a bulvársajtóval). Más esetekben a szeriőz fölérendelt tagja a teljesítmény, téma, vélemény, kultúra stb., ami azt valószínűsíti, hogy e szövegkörnyezetben jelentése: ’komoly, igényes’. További kutatások szükségesek azonban ahhoz, hogy a jelzett jelentésbeli eltérések valós voltát és mértékét igazolni tudjuk.

www.gramma.sk

Címkék 

Ajánló