Már megint tanuljunk po slovensky

Valamikor a nyolcvanas évek első felében pártunk és államunk gondolt egyet, kitalálta, hogy a magyar iskolákból érkező gyerekek szlovák szaknyelvtudása csapnivaló, és ezt a párt központi bizottsága mindenáron meg akarta oldani. Akkor született az a zseniális ötlet, hogy a magyar tannyelvű középiskolákban a természettudományi és műszaki tantárgyakat szlovák nyelven oktassák. Csehszlovákia ekkor degradálta az alternatív oktatás kifejezést.

Az ellenállás akkora volt, hogy a KB elnöksége végül lemondott e zseniálisnak kikiáltott programról, arra viszont jó volt, hogy e sorok írójának generációja megtudja, kicsoda Janics Kálmán és Duray Miklós, hogy néhányan (nem ellenállóként, ne hazudjunk egymás szemébe, inkább ifjúkori renitenciából) hordhattuk szét Duray tiltakozó levelét, mert akkor még nem facebook volt, hanem postaláda. Meg arra is jó volt, hogy bizonyos időközönként hasonló csodálatos ötleteket lengedeztessen néhány úgymond szakpolitikus, amikor éppen jobb dolga híján a magyar iskoláknak akart bemutatni.

Az elmúlt tíz esztendő örökzöldje a szlovák nyelv oktatásának minősége. A premisszát, mely szerint a szlovákiai magyar gyermek számára a szlovák nyelvtudás prioritás, elfogadhatjuk, de első körben engedtessék meg, hogy ne értsek vele egyet. A premissza rossz. A szlovákiai magyar gyermeknek sok mindenre szüksége van az érvényesülés során, de bizonyára az égvilágon semmi szüksége nincs egy olyan szintű szlovák nyelvtudásra, amelyet akadémiai körök fogalmaznak meg, s amilyennel a szlovák ajkú lakosság nyolcvan százaléka amúgy sem rendelkezik. A nyelv a megértés eszköze, ergó a gyermeknek jó szöveg- és hallásértésre van szüksége, valamint arra, hogy az sms-sek és csetek nyelvén túl szlovákul el tudja mondani a mondanivalóját. Aki azt gondolja, hogy ezt magyar középiskolában érettségizett gyermek képtelen megtenni, nem itt él, és a honi magyarokról Kotlebáék weboldalain tájékozódik.
Amennyiben viszont a premissza igaz, és elfogadjuk, hogy a szlovák nyelvtudás megszerzése prioritás, akkor nézzük meg, miként lehet ezt valóban elérni. Nem kell fölfedezni a spanyolviaszt, megtették eleink, módszertani kérdésekben Európában mindent kitaláltak már. Nagy sikerrel működnek angol és német nyelvtanulási módszerek, azokat ingyen és bérmentve kaptuk meg nagyon jól pénzelt brit és német állami kulturális intézményektől, elég tájékozódni egy kicsit.  Az angol térhódítása mégsem a csodálatos módszertannak köszönhető, hanem annak, hogy az angolt a nem angol ajkú gyerekekkel egyszerűen megszerettetik. A másik szempont: az angoltudásnak  a gyermek gyakorlatban is hasznát veszi, naponta, ha otthon ül, akkor a virtuális világban, de ha van lehetősége utazni is, akkor a hatás nem marad el. Hiába van e kis országban másfél millió ember orosz érettségivel, annak sem emocionális sem gyakorlati haszna nem volt, mindenki magasról fütyült rá.

A szlovák nyelv elsajátításának nem szakmai, hanem érzelmi gátjai vannak. Ha ugyanis nem röhögnénk ki a „sa, si” vonatkozó névmások hibás használatát, a nem éppen akadémiai szinten ejtett umlaut ä hangzót, vagy ha a szlovák törvényhozásban a lágyított ľ hangzót nem csak két ember használná következetesen (hogy tudjuk: Iveta Radičová és A. Nagy László), ha arra törekednénk, hogy gyermekeinknek a szlovák nyelvtudás öröm és sikerélmény legyen, akkor higgyék el nekem a szakpolitikus urak és hölgyek, a módszertani a tananyagbéli gondokat a szakma a tetszés szerinti tanév első negyedévében megoldaná. Ha nem azt plántálnánk a hazai magyar gyerekbe, hogy ha nem tud szlovákul, akkor sikertelen, illojális és hülye, hanem azt hogy a szlovák nyelvtudásával sikeres, kedvelt és szlovák barátai által becsült ember lesz, akkor Dušan Čaplovič, miniszteri posztra készülő történész-politikusnak nem kellene azzal foglalkoznia, mennyire kell színvonalasabbá tenni a szlovák nyelv oktatását. Amely – hangsúlyozom – már ma is színvonalasabb, mint amit politikus uraimék állítanak róla.

Ajánló

Hozzászólások

Hányszor kinevettek az helyett,hogy segítettek volna! Ez is egy hátráltató erő.
ÉN

 • nem tetszik

ÉN

Lovász Attilának teljes mértékben igaza van. A felvidéki magyarság felelős vezetői, értelmiségei azonban képtelenek, hogy a józan ész nevében szóljanak, hogy észre térítsék a szlovák soviniszta barmokat. Helyette elég sokan vannak akik még jól be is nyalnak nekik.
1. az idegen nyelv oktatásnak már több mint ÖTVEN éve! világszerte prioritása a nyelv használata, a kommunikáció, azaz, hogy a nyelvet tanuló minél egyszerűbben, de megértesse magát és hogy ő is megértse az idegen nyelvűt. Angolból például ezért tanítják KÜLÖN az amerikai angolt és KÜLÖN az üzleti élet angolját. Az angolnak ezért létezik tízezer változata és a SZABVÁNY ANGOL is a külföldiekhez igazodóan egyszerű, mentes a felső tízezer, az irodalmi angol vagy a londoni cockney és más nyelvjárások sajátosságaitól.
2. az idegen nyelv oktatás világszerte prioritása, hogy az oktatás az idegen nyelvet tanulókhoz igazodik. A nagyvilágban csavargó és ezért itt-ott pár hónapos nyelvtanítással pénzt kereső diáktanárok is fölismerik szinte azonnal, hogy mik azok a tipikus beidegződések, amelyek például hunglish-sá teszik a magyarok angolját, és amely hibáktól kell őket kemény munkával megszabadítani, amelyre nem került volna sor, ha eleve helyes módszerrel, az egyénre szabva tanították volna őket
3. Kárpáralján és Erdélyben a mai napig élnek magyarok, akik világéletükben egy szó idegen nyelvet nem tanultak, sem ukránt, sem románt, vagy ha rájuk is erőltettek valamit, azt elég jól ELFELEJTETTÉK, ugyanis az ottani magyar közösség van annyira tökös, hogy nem szúr ki a honfitársával, nem szívatja, hanem bátran használja az anyanyelvét. Pedig Kárpátalján mindössze 152 ezer magyar lakik, mindössze 114 településben és abban is mindössze 78 település a magyar többségű. Ezzel szemben a felvidéki magyarság 97 %-a tud szlovákul, tehát ezért is felesleges a szlovák soviniszták károgása. Olyan követelményeket raknak a felvidéki magyarság elé - A NAGY SEMMIÉRT! - amelyet maguk sem tudnak teljesíteni.

 • nem tetszik

én jól megvagyok szlovák nyelvtudás nélkül is :). Szlovenszkón majdnem mindenhol beszélnek magyarul. Viccet félretéve, ez csak politikai handabanda. A szlovák választópolgároknak szól. Hogy érezzék, milyen jól választottak. Bennünket nem szabad hogy befolyásoljon. Nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy a felvidéken megragadt jobbágymentalitást kineveljük a népből. HOgy megtanítsuk mindenkiveL, NEM KELL NEKÜNK AZ IDEGENEK URALMA.

 • nem tetszik

Feri

a lágyított ľ hangzó mellett a " ä " hangzót sem használja egyikük sem. Ami egyszerű magyarfóbia, mert a tótok úgy tesznek mintha azt nem tudnák kiejteni. Ugyanis túlságosan hasonlít a magyar "e" hangra.

 • nem tetszik

Feri

mar meg irtam,ha szlovakiaban valaki akarsz leni akor nem szzlovakul kel tanulni ,hanem angolt,nemetet,olaszt,koreait,franciat.mert ezek a cegek visyik a primet szlovakiaban.En tudom mert akar milyen jol beszelem a szlovakot de cegben angolul beszelnek a fonokok,meg angolul tajekoztatnak,hijaban vagy jo szakember ha nem birod a nyelvet.A magyarokot fogjak szlovakra tanitani es a szlovakok meg fogjak az idegen nyelveket tanulni es az ahoz vezet hogy a fonok szlovak lesz mint edig a nagy allami cegeknel

 • nem tetszik

Tíz megkérdezett érettségizett szlovákból ugyan hányan tudják mi a szem és a fül többes számban szlovákul? Szinte mindegyik rávágja, hogy: oči, uši. Pedig az nem a többes szám ,hanem a kettös szám.
Próbálja ki bárki!

 • nem tetszik

„a szlovákiai magyar gyermek számára a szlovák nyelvtudás prioritás” ez az állítás igaz, mert Szlovákiában sajnos egy „rasszista” nyelvi szabályozás él.

 • nem tetszik

Szlovákia kis ország, kis és exportra irányult gazdaság. A szlovák elott az angolnak, illetve a németnek kellene elsobséget adni. Ha az emberek meg lennének elégedve a helyzetukkel, hazájuknak tekintenék az országot úgy is.
Csakhát....

 • nem tetszik

igenis a felvidéki magyaroknak meg kell tanulniuk szlovákul, különben azt tehetnek velük amit akarnak, mert nem értik. Az hogy szlovákiai magyar értelmiség nem létezik, a szlovák nyelvtudás hiányának köszönhető. Emellett tudni kell angolul és németül. Az, ha valaki nyelveket beszél, nem azt jelenti, hogy idegen uralmat akar, hanem pusztán annyit, hogy intelligensebb az mkpsnál. Az erdélyi magyarok, kárpátaljaiak valóban rosszabbul beszélik az államnyelvet, emiatt nem létezik értelmiségük, nyomorban élnek és kettős állmpolgársággal menekülnek ki Nyugat-Európába....kárpátaljai magyarságról beszélni erős túlzás, mert Londonban vagy Dublinban több magyar él, mint kárpátalján, ez nagyon nagy részben az orbánistáknak köszönhető, akik a magyarság megerősítése helyett arra törekszenek, hogy a magyarok hagyják el szülőföldjüket, ezt elősegítendő útlevelet is adnak, amellyel bárhová el lehet menni. 1 év alatt a kárpátaljai és vajdasági magyarság megszűnt, nem létezik...

 • nem tetszik

ha a hülyeség fájna, rózsabokor lennél, tartja a mondás :).

1. felvidéki magyar értelmiség létezik. Nem csodálkozom, hogy nem tudsz róla, mert te értelmiségi mellett még csak nem is álltál.
2. a felvidékiek beszélik a szlovákot , németet , angolt. Idegen uralmat meg csak a te fajtád akar, mert jobbágygondolkodásúak vagytok.
a szlovák nyelvtudásra való hivatkozás csakis politikai szöveg. A szlovák szavazópolgároknak szól. Egyszerű magyar kártya. Semmi több. Beszélünk úgy szlovákul mint bármelyik tót. De csakis szükségből, és csakis a magyart szeretjük, mert a legszebb nyelv...
3.Az MKP szimpatizánsok és pártemberek inkább kerülnek ki a felvidéki magyarság intelligensebb rétegéből, mint a másiké.
4. Kárpátalján és Erdélyben ne lenne értelmiség? Nagyobb badarságot nem hallottam. Simán vicces vagy.
5. a többi sem több rosszindulatú humornál.

Figyelj jobbágyagyú senkiházi. Értelmiségről akkor beszélhetsz, ha felnősz a feladathoz. Addig csak nevetségessé teszed magadat.
Szomorú hogy ilyen szemét alakok járnak-kelnek köztünk mint te és az "értelmiségi" társaid. Elvtársaid.

 • nem tetszik

Feri

1. Igazad van, az a hülye szlovák, aki nem tud és nem akar velem oroszul vagy németül beszélni...:) De akkor kacarászok a legjobban, amikor a lengyelt sem akarják érteni a bugrisok...:))) Szerencsére sok az okos, idegen nyelvet beszélő is, vagyis SEMMI SZÜKSÉGEM RÁ, hogy szlovákul is tudjak...:)))
2. Attól, hogy nem akarsz tudni róla, még van értelmiségi Szlovákiában: például Csáky és Duray is az. Értelmiségiek mindazok, akiktől elvettétek az állampolgárságukat, Boldoghy, Tamási Ilonka és a többiek. És valamennyien, Malina Hedviggel, élen járó példát mutatnak a felvidéki magyarságnak!
3. Nem értem, hogy miért is a 100 %-ban magyar lakta Csallóköz a leggazdagabb térsége Szlovákiának, a déli-keleti szlovák lakta körzetekben meg miért is 30-35 %-os a munkanélküliség, miért is nyomorognak a szlovákok, hiszen ők az államnyelvet beszélik? Miért is szegényebbek ők, mint a közöttük élő magyarok, és miért is szegényebbek a magyaroknál a kárpátaljai ruszinok és az erdélyi románok is a nagy államnyelv tudásukkal? Erre persze nem tudsz válaszolni, mert hülye vagy hozzá, mint hatökör!

 • nem tetszik

A napokban harangozta be a szlovák sajtó a nagy szlovák tudományos szenzációt: szlovák tudósok felfedezték a magnetikus lálhatatlanság titkát.
Nos, a kutatócsoport vezetöje egy bizonyos Fedor Gömöry. Hát a Gömöry tözsgyökeres szlovák név, ugyebár....
Egyébként a "megtanítani a magyarokat szlovákul" manapság már tényleg csak politikai közhely - tartalom nélkul. Teljessen mindegy, hogy a Híd, vagy Čaplovič használja -e.

 • nem tetszik

Most már csak neked kéne megtanulnod magyarul, és akkor rájönnél, hogy pl. NEM magnetikus, hanem "mágneses" láthatatlanságról volt szó.
Maga a hír egyébként azért is lepett meg, mert egyrészt én speciel az Indexen olvastam róla, másrészt pedig ez volt talán az első eset, hogy szlovák tudományos felfedezésről cikkeztek.

 • nem tetszik

Oké, akkor mágneses.

 • nem tetszik

Engedtessék meg egy kis kiigazítás. Fedor Gömöry ugyan nem Magyar, de magyar vonatkozása a dolognak azért mégis van. Ugyanis mint a “tanítványom” nagyrészt az én vezetésem alatt bontakozott ki a tudományos tehetsége.

 • nem tetszik

Arra gondoltam, hogy Fedor Gömöry, esetleg csak magyar leszármazott, a neve viszont vitathatatlanul magyar. (Szlovákul ugye, Gemerský lenne.)

 • nem tetszik

azért kell iskolába járni, mert olyan leszel, mint Babolcsai, egy primitív jobboldali disznó, egy csaló, szélhámos, mint a jobbos söpredék köztársasági elnöke. Magyarországon csak "alternatív iskola" létezhet, mindent államnyelven lehet csak tanulni, mellékesen felveheted plussz tantárgynak az anyanyelvedet. Az etnikai alapú pártok törvényileg tiltva vannak. A felvidéki magyarság a legkevésbé művelt csoport az összes határon túli magyar közösség közül. Itt a legalacsonyabb a középiskolát, egyetemet végzettek aránya. A csallóköz valóban nagyon gazdag, ez Pozsony közelségének köszönhető, ill. a maffia tevékenységnek (magyarbűnözés- a szlovák értelmiség volt olyan intelligens, hogy nem használta ezt a szót, de mi tudjuk, hogy a dunaszerdahelyi maffia magyarokból áll). A többi magyarlakta vidék, közép és kelet -skban a legszegényebb régiók egész Európában. És szégyelje magát minden disznó jobboldali, hogy a tanulás helyett a csalást, hamisítást élteti, beleértve az mkp-t is. Aki tanulásellenes, az magyarellenes. Nemhogy szlovákul, de még pelézül is muszáj lenne tanulnia a magyar kisebbségnek, különben eltünik.

 • nem tetszik

Azért, mer valaki jobboldali, konzervatív még nem feltétlenul disznó, söpredék meg miegymás, ezzel csak magadat soroltad be egy bizonyos szintre, valahol az amöba és a hernyó közé.
Szlovákiában szinte csak etnikai pártok vannak - egy kivétellel a Híddal, de ök is csak a saját szekerüket tolják.
A maffiák tagjai álltalában olyan nemzetiségüek,mind a tobbi helybéli, így talán csak értheto, hogy Dunaszerdahelyen a bünozök is a magyarok. Mondjuk Trencsénben vagy Privigyén gond nélkul ki tudják termelni az echte eredeti szlovák bérgyilkost, nem ?
Amit a tanulásról írsz, érdekes, csak kár, hogy éppen Te nem élsz a saját tanácsaiddal. Apropó, ha netalántán Babolcsai nénihez hasonlítasz, megtiszteltetésnek veszem. Inkább vele, mind Veled - bárhová is.

 • nem tetszik

Szokás szerint már megint hazudsz:
Vegyük a csak magyarországi idegen nyelvű iskolákat:
The American International School in Budapest
Britannica International School
The British International School, Budapest
Greater Grace International School
International Christian School of Budapest
The International School of Budapest
Lauder Javne School
SEK International School Budapest
Österreichisch-Ungarische Europaschule
Thomas Mann Gymnasium-Deutsche Schule Budapest
Budapest Japanese School
Magyar-Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola
Az egyéb szlovák, német, horvát, román, szerb és egyéb kisebbségek nemzeti gimnáziumáról, általános iskoláiról, óvodáiról és a két tannyelvű oktatási intézményeiről most nem is beszéltem. Ugyanígy biztosított az idegen nyelven való tanulás a felsőfokú intézményeken, egyetemeken is.
A múltkor már tisztáztuk, hogy nem tilos az etnikai pártok alapítása sem: eddig azonban kizárólag a cigányok éreztek késztetést arra, hogy pártra van szükségük, ezért ebből nem is egy van Magyarországon:
- MCF Roma Összefogás Párt
- Összefogás a Magyarországi Romákért Párt
Sajnos nem tudsz jól magyarul, és ezért nem is érted a szót. Senki nem ágált a tanulás ellen: mindenki annyit tanuljon az anyanyelvén!!!, amennyit csak befogad a kobakja. A XXI. században az a "normális" ha mindenki az egy életen át való tanulásra készül föl. Azonban a sok tudománynak csak egy apró szelete a szlovák nyelv, ha éppen azt érzi szükségesnek valaki.
Azzal, hogy a szlovákot erőltetitek, ti magatok vagytok az áruló BŰNÖSÖK abban, hogy hogy a magyarság se magyarul se szlovákul nem fog rendesen megtanulni és ezáltal elmarad a tudnivalókban. Ha meg kizárólag szlovákul tanulnának, akkor már teljesült is az óhajotok, a BEOLVADÁS, és volt-nincs magyarság. Úgy, hogy ne gyere itt nekem a hülyeségeiddel: attól, hogy te tudatlan vagy, másnak még nem kell annak lennie.

 • nem tetszik

Ez legyen Fico számára a prioritás az elkövetkező 4 évben!

 • nem tetszik

Miféle fajzat vagy te? Nem szégyenled magad? Magyar nyelven próbálod itt fröcskölni az agyvelődet magyarok között? Útálsz mindent ami magyar a gúnyhatáron innen és túl. Jobban teszed ha visszahúzódsz buckalakó fajtádhoz s nekik osztod az észt. Közöttük még viheted valamire. Talpnyalóként még lehetsz nagymenő, de tisztességes nemzettárs és hazafi sohasem.
Tót bármikor lehetsz, de magyarnak születni kell!

 • nem tetszik