A Jobbik feljelenti Dániel Pétert a Horthy-szobor leöntéséért

Budapest |

Szilágyi György képviselő szerdán feljelentette a legfőbb ügyésznél Dániel Péter ügyvédet, aki szerdán hajnalban vörös festékkel leöntötte a vasárnap a Somogy megyei Kerekiben felavatott életnagyságú Horthy Miklós-szobrot.

A szoboralak nyakába "Tömeggyilkos, háborús bűnös" feliratú táblát akasztott, az erről készült fényképeket pedig megosztotta egy közösségi oldalon.

Ezt szerdán, sajtótájékoztatón jelentette be az ellenzéki politikus, hozzátéve: a Jobbik "nem tűrheti el az ilyen cselekedeteket", ezért szerdán feljelentéssel fordult Polt Péterhez közösség elleni izgatás, rongálás és kegyeletsértés gyanúja miatt. A Jobbik fontosnak tartja az eljárás során Dániel Péter elmeorvosi vizsgálatát is, mert a párt szerint az ügyvéd "magamutogató, közveszélyes őrültként" viselkedik.

Emellett a jobbikos képviselő bejelentést tett az ügyvédi kamaránál is, mert szerinte Dániel Péter ügyvédi minőségéhez méltatlan magatartást folytat. Kérte a kamarától ennek megvizsgálását, illetve Dániel Péter kamarából való kizárása lehetőségének mérlegelését.

Szilágyi György szerint Dániel Péter tettével a magyar zsidóság megítélésének is ártott, ezért a Jobbik felszólítja "a máskor oly hangos" zsidó szervezeteket, különösen a Mazsihiszt, hogy ítéljék el ezt a cselekedetet.

Felháborítónak nevezte, hogy Dániel Péter, semmibe véve a helyi közösség akaratát, beavatkozott Kereki közösségének az életébe és "megélhetési rettegőként próbálja meg ráerőltetni az akaratát az ott élőkre".

 

Ajánló

Hozzászólások

A korábban Wittner Máriát minősíthetetlen szavakkal és hangnemben mocskoló Gyurcsány-szolga, egy bizonyos Dániel Péter nevű DK-s ismét hallatott magáról. Tegnap este – a szívének oly kedves színű – vörös festékkel leöntötte Magyarország 1920-1944 közötti kormányzójának, néhai Horthy Miklósnak a Somogy megyei Kerekiben két nappal korábban felállított szobrát.

Hogy a bolsevik múltat, hagyományokat és koreográfiát őrző performance teljes legyen, Dániel két transzparenst is elhelyezett a Horthy-emlékművön. A szemközti oldalon lévő táblán „tömeggyilkosnak és háborús bűnösnek” nevezi ez a szerencsétlen hazánk egykori kormányzóját. Nos, amennyiben Gyurcsány utolsó csatlós lakája valóban tömeggyilkosokat és háborús bűnösöket kíván keresni a történelemben, bízvást ajánljuk szíves figyelmébe – hogy rögtön magyarországi terepen kezdjük vizsgálódásunkat – Kádár (Csermanek) Jánost, elődjét, Rákosi (Rosenfeld) Mátyást, s – kilépve az egyetemes történet porondjára, a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül – mindkettő eszmei példaképét, fénylő lángoszlopát, fároszi világítótornyát, a „nagy” Lenint és Sztálint, akik a világtörténelem két legsötétebb és legkártékonyabb figurái voltak, s egy olyan despotikus politikai rendszert erőszakoltak a fél világra, amelynek egy szűk évszázad leforgása alatt 100 millió emberélet esett áldozatául.
Azonban jelenlegi főnöke is jócskán részese és aktív szereplője volt súlyos bűntettek elkövetésének: 2006 őszén Gyurcsányék brutális, vadállatian szadista emberiségellenes és államilag szervezett terrorcselekményekkel sokkolták halmazatban magyar állampolgárok ezreit, sőt – közvetetten, a médiának köszönhetően – millióit, természetesen ez a Dániel-félék félelmi ingerküszöbértékét még csak meg sem közelítette. Ez számukra természetes. A háború a magyar nemzet ellen. Nem mellesleg ez az állítólagos ügyvéd tudhatná, hogy még a tengelyellenes szövetséges koalíció országainak vezető politikusai fejében sem vetődött fel az a gondolat, hogy Horthyt bármiféle váddal az ún. nürnbergi törvényszék elé citálják, mi több, maga Sztálin is határozottan ellenezte ezt az ötletet. Nürnbergben egyébként sem történt semmiféle igazságszolgáltatás, hanem a katonai győzelmet követően az angolszász-szovjet blokk a jog maskarájával álcázva politikai bosszút állt a vesztes tengelyhatalmak kezükre került legfőbb politikai és katonai vezetőin.
Facebook-oldalán Dániel – ugyancsak a régi kommunista közhelyet kérődzve vissza – „lovastengerésznek” nevezi Horthy Miklóst. Ez a szerencsétlen ezzel is nyíltan kifejezésre juttatja, hogy semmi köze a magyar nemzethez, annak múltjához, kulturális és történelmi hagyományaihoz. Semmit nem fog fel és ért meg legtragikusabb nemzeti katasztrófánkból, Trianonból. Hiszen Horthy volt az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének utolsó főparancsnoka ellentengernagyi rendfokozati minőségben. S rá hárult az a fájdalmas és kényszerű feladat, hogy a dualista birodalom hadiflottáját átadja az egyik utódállam, a leendő Jugoszlávia katonai küldöttségének. A fehér lovon a vörös terroruralom megdöntése után 1919 novemberében Budapestre, illetve a revíziós külpolitika hozadékaként utóbb visszaszerzett felvidéki, erdélyi és délvidéki városokba történt bevonulás pedig történelmünk dicső és katartikus fejezetei közé tartozik: elegendő csak a korabeli filmhíradók mámorosan éljenző tömegeire egy pillantást vetnünk, vagy a még – sajnos egyre fogyatkozó számú – életben lévő, határainkon túli, Kárpát-medencei testvéreinkkel elbeszélgetnünk, akik szemtanúi voltak 1938 és 1941 között a hongyarapításnak.
Dániel tökéletes históriai analfabétizmusát és totális közjogi tudatlanságát mutatja, hogy olyan állítólagos háborús és emberiségellenes bűntetteket is felró a kormányzónak – az 1944 telén bekövetkezett „Dunába lövetésekről” van szó – , amelyeket ő el sem követhetett, és semmilyen politikai vagy jogi felelősség nem terhelheti Horthyt mindazon hadi, politikai és egyéb cselekményekért, amelyek ezen idő alatt zajlottak le, azon egyszerű oknál fogva, hogy Horthy Miklós ekkor már semmiféle közjogi méltóságot nem viselt és nem is tartózkodott Magyarországon.
Közismert – kivéve a jogtudományi egyetemre történelemből kötelező felvételi vizsgát tett Dániel számára nem –, hogy Horthy 1944. október 16-án lemondott, és Szálasi Ferencet nevezte ki miniszterelnökké. Másnap Németországba távozott. 1945 után Magyarország volt kormányzóját – Kovács László nagy mumusa – Salazar Portugáliája fogadta be, s a kiváló ibériai államférfi biztosított második hazát, majd 1957-ben bekövetkezett halála után 36 esztendőre nyughelyet történelmünk – tévedései és hibái ellenére is – egyik legnagyobb alakja számára. Salazar emlékét már csak ezért is főhajtás és hála illeti meg részünkről. S egy köztéri szobor valahol Magyarországon.
Dániel Péter pedig most három napig címlapsztori lesz a médiában. Aztán a feledés jótékony homálya takarja be örökre. Hiszen csak egy exhibicionista, hülye ripacs.

Az ügyvédi irodájának címe és telefonszáma:
Dr. Dániel Péter
Cím: 1034 Budapest Bécsi út 123. II/11.
Iroda neve: Dr. Dániel Péter Ügyvédi Iroda
Tel: 267-2319

Frissítés: A távirati iroda értesülése szerint a vasárnap felállított alkotást helyi lakosok elvitték a helyszínről, de a festéknyomok jól láthatók a talapzaton.

Marton Lajos, Kereki polgármestere az MTI-nek elmondta, a szoborállítók megpróbálták fokozottan őrizni az alkotást a kilátásba helyezett támadás miatt, amelynek hajnali kettőkor még nem volt semmi jele. Vélhetően ezután nem sokkal történt az akció. A helyszínen megtalálták a festékes dobozt.
A rendőrség a helyszínen rögzítette a nyomokat. Az 570 lakosú település csütörtöki testületi ülésén tárgyalja majd az ügyet, bár többet nemigen tehet, minthogy polgárőrökkel is megpróbálja óvni a közterületeit - tette hozzá a polgármester.
Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy István-Mártírok és Hősök Alapítvány elnöke, a rendezvény főszervezője azt mondta, rendőrségi feljelentést tettek, és további jogi lépéseket is terveznek, egyebek között a keletkezett kár miatt. A szobrot ők vették le a talapzatról a rendőri helyszínelést követően. A festéket higítóval leszedik róla, helyreállítják, majd hamarosan visszakerül az eredeti helyére.
Mint kifejtette, elképesztőnek és egyben elkeserítőnek tartja, hogy ilyen megtörténhetett. "Rendkívül primitív cselekedet, ami minősíti az elkövetőt" - tette hozzá, hangsúlyozva, a vele egy nézetet vallók sosem tettek ilyet olyan történelmi személyiségeknek állított szobrokkal, amelyek dicsőítésével nem értenek egyet.
Frissítés2: Az összes Horthy-szobor meggyalázását ígéri a zsidó
Dániel Péter a Hír24-nek nyilatkozva reagált a Goj Motorosok elnökének, Mészáros Imrének a kijelentésére. A szobor avatásakor a motorosok elnöke kilátásba helyzte, hogyha Dániel Péter eleget tesz ígéretének, és tényleg leönti a szobrot vörös festékkel – ahogyan ez meg is történt – akkor „a Goj Motorosokra számíthattok, és gyorsabban megoldjuk, mint a bíróság”. Dániel Péter azt üzente: „Mészáros Imre jobb, ha vigyáz, mert komolyan veszem, és abból rettenetes nagy baj lesz”.
Az ügyvéd állítása szerint nem fél a „mélymagyar újnyilas bunkóktól”, célja pedig az volt, hogy „a magyar társadalmat felrázza végre”. „Eddig 200 remek cikket írtam, amit elolvasott maximum 40 ezer ember az én köreimből. Amit ma hajnalban fél 1-1 körül tettem, az eljut legalább 3 millió magyarhoz.”
Arra a kérdésre, hogy tette nem lesz-e kontratproduktív, és nem szítja-e még jobban az ellenségeskedést, az ügyvéd úgy reagált, „bízom benne, hogy pozitív lesz a hatása, de túl vagyunk már minden olyan határon, ahol ez még fontos lehetne”.
A rendőrségi feljelentésre úgy reagált, legalább 6-7 büntetőügyben folyik ellene jelenleg is eljárás, feljelentette már mindenki Wittner Máriától Lázár Jánosig, így nem érzi tehernek az újabb ügyet, úgy véli, megérte megtenni.
Frissítés3: Jobbik: Nyissák újra az OPNI-t!
Horthy Miklós szobrának mai megrongálása miatt ismételten fölhívjuk a kormány figyelmét az OPNI újranyitásának szükségességére, hogy a jövőbeni károkozások elkerülése végett a szemmel láthatóan mentálisan sérült Dániel Pétert, valamint szellemi példaképét, Gyurcsány Ferencet haladéktalanul be lehessen zárni - írja egymondatos közleményében Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője.
(MTI - Híradó nyomán)

  • nem tetszik