Somogyi „magán népi konzultációt” indított, fél éven belül dönt

Új magyar pártot akar a volt SaS-es

Pozsony |

Közeledés vagy további elaprózódás? Lehet, hogy 2016-ban nem közös magyar szavazólista várja a választókat, hanem három vagy még több magyar párt közül választhatnak. Somogyi Szilárd új baloldali magyar párt alapításán gondolkodik.

 

Amíg a Híd és az MKP megpróbálná megkeresni az utat a közös lista vagy a koalíció felé, addig újabb magyar pártok jöhetnek létre. Pletykaszinten több próbálkozásról hallani, az egyik Somogyi Szilárdé.

Az SaS volt képviselője bejelentette, hogy pártalapításon gondolkodik. „Szívesen részt vennék egy olyan párt alapításában, amely elsősorban a bérből élők érdekét védené” – mondta lapunknak. A leendő pártot nem nevezné baloldalinak, de nem is tiltakozik ellene, ha így emlegetik „Több jelzést kaptam, hogy új kisebbségi pártot hozzak létre. Bogarat ültettek a fülembe” – tette hozzá, de az ötletgazdákat nem árulta el a politikai karrierjét liberálisként kezdő politikus.

Somogyi „magán népi konzultációt” indított, s hat hónapot adott magának, hogy eldöntse, belevág-e a pártalapításba. A Híd és az MKP politikusai nem örülnének ennek. „Ha azt mondjuk, hogy a szlovákiai magyaroknak már az is problémát okoz, hogy két párt van, akkor a harmadik még nagyobb zavart fog kelteni a fejekben” – nyilatkozta lapunknak Bugár Béla, a Híd elnöke. Bárdos Gyula, az MKP OT elnöke nem tartja jó és időszerű ötletnek, ha ilyen irányultsággal alakulna új párt.

„Baloldali pártnak nem adok semmi esélyt, se Somogyival, se nélküle” – mondta lapunknak Ravasz Ábel politikai elemző. Szerinte a politikai helyzet azon múlik, hogyan alakul az MKP sorsa. Ha egységes marad és megerősödik, akkor nagy valószínűséggel marad a két párt.

További részletek az Új Szó szombati nyomtatott kiadásában!

 

 

 

Ajánló

Hozzászólások

Mint egy púpra a hátunkra pont anyira van szükségünk egy harmadik Magyar pártra !!!

 • nem tetszik

nem harmadik pártra van szukségunk, hanem egyre, de erosre
amely ki tudja harcolni azt ami nekunk jár, és nem hunnyászkodik meg mint a tetu a var alatt!
(Akinek nem inge ne vegye magára!)

 • nem tetszik

sunny

Sok mindent hallottunk már...
http://www.televizio.sk/2011/01/somogyi-szilard-a-magyar-iskolakrol/
Somogyi Szilárd, a magyar iskolába íratott hátrányos helyzetű diákok tanszervásárlását segítő alapítvány létrehozását tervezi.

 • nem tetszik

Az egyetlen megoldás egy szervezetileg megújított MKP. A megújítást széleskörű vitával kell megvalósítani. Ha ez sikerülne, a Híd teljesen kiszorulna a politikából. Remélhetőleg az MKP jelenlegi, tehetetlen és elképzelések hiányában szenvedő vezetősége is.

 • nem tetszik

karthágó

Somogyi Szilárd remélhetőleg letesz hamvába holt tervéről. Tudniillik még egy enyhén baloldali irányultságú magyar pártnak sem lenne semmi esélye tömegbázis kiépítésére. Ehhez túl kevés magyar ajkú ember él Szlovákiában. Mellesleg a jelek szerint a Most-Híd sem rendelkezik olyan számú alapszervezettel, melynek kapcsán tömegbázisról lehetne beszélni. Ezért is meglepő a 2010-es és a 2012-es választási eredménye. Én úgy gondolom, hogy pusztán hangadója demagóg jelszavainak, a felvidéki magyarok megtévesztésének, no meg a szlovák ajkú szavazóinak köszönheti a parlamentbe jutását. Ezért egyszer s mindenkorra meg kellene jegyeznie a honi újságíróinknak és politológusainknak – köztük Mózes Szabolcsnak, de a magyar szavazóknak is – hogy a Felvidéken csak egy vegytiszta magyar párt van, az pedig az MKP. A Most-Híd egy vegyes-felvágott, mely megosztja a társadalmunkat és hatékony eszközül szolgál a szlovák politikusok céljainak megvalósításához, más szóval az itteni magyarság beolvasztásához.
Karthágó észrevételével – az utolsó mondatot kivéve – egyetértek. Azzal a megállapításával, miszerint az MKP jelenlegi vezetősége tehetetlen és elképzelések hiányában szenvedne, vitatkoznék. Szerintem az MKP-és vezetők között számtalan tehetséges ember van és az elképzeléseik sem nagyon kifogásolhatók (lásd az idei választási programot!). Más kérdés, hogy a felvidéki szavazók egy része inkább a bikkfagatyába beöltöző és a tévés műsorokban bohóckodó, demagóg és korrumpált politikusoknak hisz, mint a felelősségteljes érdekképviseletet kínálóknak. Az én meglátásom szerint elsősorban a megtévesztett embereket, főleg a talajt-vesztett, azonosságtudatukban „sérült” fiatalokat kellene valami módon felvilágosítani a vegyes-párt káros szerepéről. Arról már nem is beszélve, hogy nem egyszerű olyan rátermett embereket találni – ha úgy tetszik előhúzni a cilinderkalapból – akik hatékonyabban tudnák „menedzselni” a magyar pártok. Azon túl, hogy az MKP kitermelne ilyen vezetőket, ezeknek vállalniuk is kellene a posztok betöltését. Ezért gondolom, hogy egy-egy párt vezetőségének a „lecserélése” nem egyszerű feladat. Könnyen visszájára fordulhat az ilyen próbálkozás és a várt eredmény elmarad. Sőt a párt gyengítéséhez vezethet.

 • nem tetszik

Nincs azzal gond, hogy Somogyi pártot alapít. Magyarországon is voltak rá kísérletek, épp a Somogyi féle ideológiával. Csakhogy a magyar kísérletek (pl. Centrumpárt) megbuktak. 2011-ben például 122 párt volt Magyarországon bejegyezve, és ezek akkor sem és most sincsenek sehol (tömegtámogatottságban).
A lényeg inkább a már elmondottakban van: ha nem képes az MKP gyorsan! és radikálisan megújulni, azaz fölzárkózni a XXI. század eszmevilágához, politizálásához tudományosan, képzettségben, a két irányú információ áramlásokat és főleg a propagandát, a magyar szándékok, érdekek szlovákok felé közvetítését, elfogadtatását tekintve, akkor le kell váltani, ahogyan a MOST-Hídat is, amennyiben az sem kapja össze magát és nem tesz érdemi lépéseket a magyar érdekekért, akár kap érte barackot a fejecskéjére, és nyalókát a magyar kormányzattól, akár csak kokira, netán sallerra érdemesítik.
A MOST-Híd választási eredményei nem meglepőek: egyrészt az elavult és fatális hibákkal terhelt MKP politizálásból erednek, másrészt és főleg, abból a megosztottságból, amely miatt a magyarság jelentős tömege inkább a szlovák állammal való békét keresi a megélhetés reményében, még az identitás föladása árán is. Lett volna az MKP sikeres, lett volna a felvidéki magyarság eltökélten egységes, egy biztató jövőképet fölvázoló ideológiával és stratégiával ellátott, Béla labdába rúgni nem tudott volna... Így viszont bizonyára vannak megtévesztettek is a MOST-Híd szimpatizánsai között, azonban tudomásul kell venni, hogy a többség inkább ért egyet és tartják igaznak Béla demagógiáját, mint bármi mást. Erre fokozottan oda kell figyelnie mindenkinek, aki a felvidéki magyarság ügyében a tenni akarásra vállalkozik.

 • nem tetszik

A nagy kérdés, hogy kivel működne együtt egy ilyen baloldali párt? Valószínűleg elszedne egy pár liberális szavazatot a Hídtól és néhány balos szavazatot az MKP-tól (elvégre az MKP is a szociális témákat feszegette az elmúlt választásokon), de aligha tudna megállni a saját lábán, ha kizárólag csak egy balos platformon indul.

Az egyetlen párt amelyik szóbajöhet az a Smer. Tehát lehetne ez a Smer szatelitpártja, és ezzel csak a Fico erősödne. A probléma az, hogy a Smer még távol van egy modern európai szociáldemokrata párttól, s néha még a bal liberális gondolkodástól is (a nacionalizmusa végett).

De elméletileg el lehet képzelni, hogy ha lenne egy erős magyar baloldali párt, azzal inkább szövetkezne a Fico (ha igazi kommunista volt, azaz az internacionálé szellemében), mint mondjuk a nacionalista pártokkal (SNS, KDH, HZDS). Kérdéses azonban, hogy be tudna-e egy magyar párt annyi szavazatot hozni Ficonak, amennyit a magyar kártya behoz.

 • nem tetszik

fiko soha nem volt kommunista, csak karrierista...

 • nem tetszik

Még nem is olyan rég én is (ezt tükrözik az előző hozzászólásaitok) naivan azt hittem, hogy a választási rendszer rólunk szól, a polgárok érdekképviseletét szolgálja, és a képviselők nem jól végzik a feladatukat. Mára világosa vált előttem, hogy a mostani politikai rendszer csakis a pártok és egyben tagjaik érdekét szolgálja. Arra ösztönzi őket, hogy szervezet bűnbandaként lenyúlják a közpénzeket és látszattevékenységet folytassanak. Ebből kellene kiindulni:
http://www.youtube.com/watch?v=Tfxw-qa4kdo&feature=player_embedded

 • nem tetszik

A dolog a vázoltnál egy kissé bonyolultabb:
Az állampolgár ugyanis nagy valószínűséggel valóban azt a képviselőt küldi a parlamentbe, aki feltehetően az ő politikai akaratának megfelelően ténykedik, azonban mégis, a képviselők, politikusok puszta önérdekén kívűl számos más tényező is beleszól a polgár érdekeinek az érvényesülésébe:
- a polgárok és a választott testületek (képviselők) közé ékelődő pártok, akik egyre inkább kizárólagos közvetítők (de minek?) a polgár és képviselője között, ebből eredően a polgárok pártprogramok (?, valójában lózung gyűjtemények, jelszavak, ígéretek, hazugság halmazok) közül választhatnak, a pártok összes további jellemzőivel (pl. nem feltétlen arra szavazott a polgár hogy pártja majd az ellenzékkel kooperáljon!).
- a megválasztott képviselők is inkább a pártjuknak felelnek a munkásságuk során, mint a választópolgároknak (párt-, illetve frakciófegyelem), bár helyi viszonylatokban ma már elfogadott a pártkoncepciókkal való szembehelyezkedés is a közösség érdekében
- a szavazók a település nagyságával egyenes arányban ismerik egyre kevésbé a jelölteket, és világosan nem megfogalmazott kérdésekről döntenek, vagyis a mellényúlás kockázata benne van a pakliban
- ahogyan nő a választások során közömbös, nem szavazó tömeg, úgy érvényesül egyre inkább egy törpe kisebbségi szavazónak (például a szélsőjobbnak a) szava
- a szakigazgatási szervezetek döntés előkészítési folyamataiban, a szakbizottságokban a szakismeret előtérbe kerülésével a szakmai lobbik érdekei fokozottan érvényesülnek (autópálya építések vagy kikötőfejlesztés és azok hogyanjai)
- a szakmaiság a végrehajtó-igazgatási szervezetek szempontjainak kedvez, akik szakértelmével szemben a választott képviselők laikusként szorulnak szükségszerűen háttérbe
- a hatalomgyakorlás technikája is változik, a kezdeményezéseket a parlamentáris és a gazdasági intézmények helyett a végrehajtók (a mindenkori kormányzatok) vették át szakértői tanácsadók tömkelegével fölfegyverkezve és a média tömegbefolyásoló hatását, az azzal való manipulálást maximálisan kihasználva
- a politikai pártokon belül is jellemzővé vált a vezetői (szakigazgatási jellegű, a döntéseket ténylegesen hozó) testület elkülönülése a párttagság tömegétől
- a gazdasági érdekek érvényesítésére szerveződött érdekcsoportok (nemzeti és politikai határok nélküli) tevékenysége (a multiké és más hatalommal rendelkező, pl. pénzügyi szervezeteké) külön is jellemzővé vált
Ezekkel szemben a polgárnak ma már alig van mozgástere, legföljebb a polgári engedetlenség és deviancia békés és zűrzavarosabb eszközei, kezdve a petícióktól, civil mozgalmaktól a sztrájkokig, zavargásokig, esetlegesen (mint az araboknál) a felkelésig.

 • nem tetszik

Én árnyaltabban látom a jelenlegi felvidéki magyarság értékválságát. Nem biztos, hogy a hibát kizárólag az MKP-ban, vagy annak vezetésében kell keresni. A Híd vezetői, de a szlovákiai magyarok sem bújhatnak ki a felelősség alól. Azt kellene elsősorban egyértelműen feltérképezni, hogy a választási eredmény kialakulásában milyen szerepe volt a vegyes-párt hangadóinak demagóg megnyilvánulásaiban (a Híd vezérének felelőssége a megosztásunk vonatkozásában egyértelmű!). A Hídra szavazók zöme vajon meggyőződésből szavazott-e a vegyes-pártra, vagy pusztán azért, mert hagyta magát rászedni? Meg kellene „kérdezni” a nyájtól eltévelygőket, hogy mit akarnak tulajdonképpen: a beolvadást, vagy a fennmaradást? Arra is kíváncsi lennék, hogy miért maradt távol a szavazóurnáktól a felvidéki magyarok egy jelentős része. Őket is meg kellene szólítani, hogy miért nem akarnak tevékenyen részt venni a jövőnk formálásában?
Ha minden marad a régiben, akkor ezek a megtévedt és a politikától „megcsömörlött” emberek tegyék a fejüket a hurokba – a lelkük rajta!
Az MKP mintegy 110 ezerre taksálható szavazóbázisa eléggé stabilnak tűnik. Az a nagy kérdés, hogy miképpen lehetne felébreszteni csipkerózsika álmukból- és felrázni ezeket „se hús, se hal”magyarokat

 • nem tetszik

Először is nem kizárólag az MKP-ról beszéltem. Másodszor meg arról beszéltem, hogy miben kellene (lehetne) javítani az MKP-nak. Harmadszor meg nem túl politikus a felelősök keresgélése, mert ettől még semmi nem oldódik meg. Negyedszer, senkit nem érdekel, hogy milyen meggyőződésből szavaztak a MOST-Hídra, ugyanakkor akik csalódtak, azok most már nem rájuk szavaztak. A nyájtól eltévelygőket nem "kérdezgetni" kell, mert őket MÁR messze nem érdekli a beolvadás-fennmaradás kérdése. A távolmaradásnak is megvolt a maga oka: elsősorban valószínűleg a politika egészével szembeni bizalom hiánya vagy a magyar érdekképviselettel való elégedetlenség. Kisebb arányban általában a politika iránti érdeklődés hiánya vagy az jöhet szóba, hogy, úgy érzik, általában véve nincsen értelme elmenni szavazni (végtére is Fico győzelme egy tuti dolog volt). Néhányan fizikailag voltak akadályoztatva valószínűleg és van egy ugyancsak törpe kisebbség, aki meg soha nem jár szavazni.
Azon is célszerű elgondolkodni, hogy akkor, amikor most szó van a két párt egymás iránti puhatolózásáról, akkor ez miért úgy plántálódik el a köztudatban, hogy az MKP feltételekkel(!) hajlandó tárgyalni. Naná: mintha a MOST-Hídnak nem lennének (kimondott-kimondatlan) feltételei, céljai egy tárgyalással! Feltétel nélkül ugyanis csak megadni szokták magukat a felek...

 • nem tetszik