Napilap | Iskola utca

2017. május 25., csütörtök 17:00

Testvériskolánk, a Váci Madách Imre Gimnázium sikeres pályázatának köszönhetően a közelmúltban háromnapos tanulmányi kiránduláson vettünk részt a váci 9. A osztállyal.

A Határtalanul pályázat célja, hogy az anyaországi és külhoni magyarok megismerjék a történelmi Magyarország nevezetességeit és kulturális hagyatékát, valamint fontos személyiségeit…

2017. május 25., csütörtök 17:00

Három diáktársammal, And- ruskó Krisztinával, Bozsaky Gáborral és Elek Mátéval Budapesten a BIMUN (Buda- pest International Model United Nations) konferencián vettem részt, ami az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) működését volt hivatott szimulálni.

A modellkonferenciát már sokadik éve a budapesti Eötvös József Gimnázium szervezi középiskolásoknak. Idén több mint tizenöt országból, például Németországból, Angliából, Olaszországból, Spanyolországból, Törökországból, Egyiptomból és Tajvanról érkeztek diákok, akik közül sokakkal a rövid együttlét ellenére is szoros barátságot kötöttünk…

2017. május 25., csütörtök 17:00

Május elején Szerbiában tizenhetedik alkalommal került sor a szakközépiskolások megmérettetésére. Idén a komáromi Ipari Szakközépiskola harmadikosai hozták el a győztesnek járó vándorkupát.

Az adai Műszaki Iskola volt a házigazdája az idei versenynek, amelynek évente a részt vevő négy szakközépiskola egyike ad otthont…

2017. május 25., csütörtök 17:00

Változó világunk minden téren, így az óvodákban is a mindennapi munkánk korszerűsítését teszi szükségessé. Szakmai tudásunk, ismereteink fejlesztését gyakran külső segítség nélkül, önállóan kell megvalósítanunk. Ennek jegyében a Tündérkert Óvoda Gútán már kétszer adott otthont szakmai beszélgetésnek: a környékbeli óvodák óvónőit láttuk vendégül…

2017. május 25., csütörtök 17:00

Az idei environmentális napok messze felülmúlták a tavalyit! Bár ez csak az én magánvéleményem…

A pozsonyi Duna utcán már hetek óta sokan rovarlázban égtek, hiszen ez volt a fotópályázat idei témája. A győztesek nevét a megnyitón ismerhettük meg: Fülöp Orsolya (II. A) szerezte meg a 2…

2017. május 25., csütörtök 17:00

Az 1763-ban Madaron született Édes Gergely neve még mindig él szülőfalujában. Bár az irodalmi köztudatban méltatlanul a háttérbe szorult a volt református lelkész és költő szellemi hagyatéka, a madari alapiskola 2005 óta az ő nevét viseli. Büszkék a hagyatékára, s minden évben Toll és hárfa címmel műveltségi vetélkedőt és népdalversenyt rendeznek…

2017. május 18., csütörtök 17:00

III. Felvidéki Tehetségnap

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet a magyar tannyelvű oktatási intézményeket látogató kiemelkedően tehetséges diákok díjazására.

Keressük azokat a született, ígéretes tehetségeket (6–18 éves korig), akik tehetségükkel, adottságukkal, munkájukkal kitűnnek társaik közül, egy-egy területen országosan és/vagy nemzetközi szinten versenyeken, fesztiválokon kiemelkedő teljesítményükkel (országosan 1–3…

2017. május 18., csütörtök 17:00

Április 24-én a pozsonyi Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén tartották a Tudományos Diákköri Konferenciát, melyen idén tizenhárom hallgató vett részt. A rendezvényt Csehy Zoltán tanszékvezető nyitotta meg.

A pozsonyi magyar nyelv és irodalom tanszék minden évben megrendezi a tudományos diákköri tevékenység bemutatására, értékelésére szolgáló Tudományos Diákköri Konferenciát…

2017. május 18., csütörtök 17:00

Épületautomatizálás, intelligens ház, okos otthon – mindezek ma már ismerősen csengő fogalmak. A mindennapokban is gyakran találkozunk olyan berendezésekkel, melyek külső emberi beavatkozás nélkül hajtják végre feladatukat. Ilyen egyszerű megoldás lehet a mozgásérzékelővel ellátott ajtó, garázskapu, világításkapcsoló, a fűtés- vagy klímavezérlés…

2017. május 18., csütörtök 17:00

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) felhívására idén 19. alkalommal került sor a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyre, amelynek döntője áprilisban Érsekújvárban volt.

A vetélkedőt a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara hirdette meg, amely céljául tűzte ki anyanyelvünk ápolását, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudatot és az anyanyelv szeretetének erősítését…

2017. május 18., csütörtök 17:00

A Selye János Klub (SEJK) 1990-ben a Comenius Egyetem akkori medikushallgatói alapították. Az alapítók célja olyan közösség létrehozása volt, amely összefogja a Pozsonyban tanuló magyar orvostanhallgatókat.

A SEJK immár 27 éve számos rendezvényt szervez tagjainak, hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz az iskola falain kívül is…

2017. május 18., csütörtök 17:00

A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny Kárpát-medencei döntőjét a hagyományokhoz híven Győrött, április 21–23-án rendezték meg.

A Péchy Blanka színésznő, nyelvművelő által alapított Kazinczy-díjat 1960-ban, a szépen beszélő hivatásos előadók jutalmazásaként indították el, 1973-tól a pedagógusképző intézmények hallgatói, 1986 óta újságírók, középiskolások és középiskolai tanárok is megkaphatják.

A verseny döntőjére 120 magyarországi és mintegy harminc határon túli diák érkezett…

2017. május 18., csütörtök 17:00

Az eTwinning program európai iskolák információs és kommunikációs technológiák segítségével folytatott együttműködési tevékenységeit támogatja azáltal, hogy technikai, pedagógiai és módszertani segítséget, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt a regisztrált intézményeknek, pedagógusoknak. Olyan felületet kínál a részt vevő európai országokban működő iskolák munkatársai (tanárok, igazgatók, könyvtárosok stb. ) számára, ahol átélhetik, milyen Európa legérdekesebb és legnagyobb oktatási közösségének a tagja lenni…

2017. május 18., csütörtök 17:00

Május elején tartották Dunaszerdahelyen az anyanyelvi, irodalmi és történelmi Katedra-verseny országos döntőjét.

Anyanyelvi vetélkedő

A Pénzes István tiszteletére és emlékére elnevezett Katedra Anyanyelvi Vetélkedő negyedik alkalommal zajlott a Katedra-versenyek sorozatában.

A verseny életre hívója és gesztora, Petres Csizmadia Gabriella május 3-án 20 háromfős csapatot és felkészítőt köszöntött az ötfordulós levelezős versenyt követő országos döntőn…

2017. május 11., csütörtök 17:00

A közelmúltban iskolánk, a komáromi Ipari Szakközépiskola diákjai részt vettek a CROSSOVER, az Európai Unió által támogatott Erasmus+ 2. Nemzetközi Projekttalálkozón.

Hétfőn és kedden iskolánk adott teret a találkozónak, amelyre öt országból érkeztek diákok…

2017. május 11., csütörtök 17:00

Ismét sportrendezvény színhelye volt a közelmúltban iskolánk, a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola, Szabó Gyula 1. tornaterme. Ezúttal az úgynevezett erőemberek megmérettetése zajlott…

2017. május 11., csütörtök 17:00

Időkapszulát is készítettek a Mátyás-napon a nagymegyeri középiskolások.

A Nagymegyeri Corvin Mátyás Kulturális Napok nyitórendezvényeként iskolánk, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjai lehetőséget kaptak tehetségük bemutatására. Ezen a napon az országot álruhában járó Mátyás királyé volt a főszerep, hiszen nagymegyeri látogatása ma is elevenen él a köztudatban…

2017. május 4., csütörtök 17:00

Április 21-én a Föld napja alkalmából projektnapot tartottunk a nemesócsai Móra Ferenc Alapiskolában.

Ez az esemény már hagyományossá vált, hiszen a téma fontosságára már gyermekkorban fel kell hívni a figyelmet. A projektnap szervezése és lebonyolítása a pedagógusoktól nagyfokú figyelmet igényel, mert a tanulók érdeklődését, munkakedvét, kutatótevékenységét az alkotó munka folyamán végig fenn kell tartani…

2017. május 4., csütörtök 17:00

A közelmúltban a pozsonyi Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének vendége volt Kiss Gábor egyetemi oktató, lexikográfus, a magyar egynyelvű szótárak kiadásában élen járó Tinta Könyvkiadó igazgató főszerkesztője. A magyar szótárak története című előadását a régi magyar szótárak, illetve az egynyelvű magyar szótárak köré építette. Előbb bemutatta, majd részletesen jellemezte a legfontosabb tájszótárakat, az idegen szavak szótárait, a szólás- és közmondástárakat, valamint a keresztnevek szótárait; a továbbiakban pedig betekintést nyújtott a régi magyar szótárak világába…

2017. május 4., csütörtök 17:00

Ifjú környezetvédők vetél- kedtek a jubileumi évfolya- mába lépő Sajó Károly Kárpát-medencei természetvédelmi csapatverseny szlovákiai döntőjén. A komáromi Jókai Mór Alapiskolában tartott megmérettetésen a természetes vizeink védelme vált hangsúlyossá.

Szlovákia mintegy 17 településéről érkeztek háromtagú csapatok, Tornaljától egészen Dunaszerdahelyig…

Oldalak